Sexuální výchova dětí 6. díl - od 8 až do 18

Rodičovství

Po totalitě se společnost českých mladých lidí změnila. Mají větší možnost informovanosti, je větší výběr z antikoncepce, mají možnost více cestovat. V ČR se posunula doba uzavírání manželství, příchodu prvního dítěte a troufám si říci, že v prvních sexuálních zkušeností. Na druhou stranu možnost cestovat do exotických zemí, rozvoj prostituce u nás přineslo zvýšení rizika pohlavních nemocí a onemocnění AIDS. O tom, kdy začnou sexuálně žít naše děti rozhodnou oni, ne my. Jim můžeme cestu sexuálního pozvání sama sebe pouze usnadnit, zpříjemnit, zpestřit.

Nedá se nijak lajnovat, jak bude dítě v otázce sexu vyspívat, přesto chci ale vyhotovit jakýsi scénář znalostí. Vycházet budu z vlastních zkušenosti, kdy jsem sama chtěla znát na spoustu otázek odpovědi a také z knížky MUDr. Trojana. Nechci už dále rozebírat možné otázky a možné odpovědi. Někdy se nedá odpovídat podle knížek a rad starších a zkušenějších, chci spíše napsat, co by dítě mělo znát v každém období svého růstu a dospívání.

Věk 7-8 let ****
Děti nastupují do školy. Daleko více než v předškolním věku se setkávají se staršími a „zkušenějšími" dětmi, dívají se déle na televizi, začínají číst časopisy. Velkým tempem se díky tomu bude rozvíjet jejich setkávání s otázkami sexu, množit se budou jejich dotazy. Je dobré, aby prvotní informace, které nebudou nijak zkreslené, dostávaly právě od svých od rodičů. ****
V tomto období je podle statistik vysoké množství dětí, které jsou sexuálně zneužívány (nejčastěji osobou blízkou). Měli by tedy vědět, že je nikdo nesmí podobným způsobem zneužívat, že se jich nesmí nikdo sexuálně dotýkat, a že nikdo nesmí chtít po nich, aby se sexuálně dotýkali někoho druhého. Měli by vědět, že pokud se tak děje, se mají obrátit na někoho, komu věří.

V tomto věku děti začínají odmítat mazlení a dávání pus dospělým, zejména, pokud jsou na dohled jejich stejně staří kamarádi, je dobré ponechat na nich, zda se chtějí mazlit, nenutit je k tomu.

Děti by měly vědět, že existuje spousta prací, které mohou vykonávat jak ženy, tak muži. To že jsou muži fyzicky zdatnější neznamená, že nemohou umýt doma nádobí a že žena nemůže pracovat jako automobilový závodník.

Děti se již s největší pravděpodobností setkají s pojem homosexualita -je vhodné jim vysvětlit o co se jedná, že to není žádná nemoc, a že sexuální orientace je dána ještě před narozením a že na ní není nic špatného.

Dalším pojmem bude AIDS - je nutné dětem vysvětlit, že jde velmi vážné onemocnění, vysvětlit jim způsob přenosu a uklidnit je tak, že se nemoc nepřenáší přímým kontaktem s nemocným, je nutné je poučit o prevenci

Věk 8-10 let

Děti v tomto věku se i nadále zajímají o své tělo, je vhodné je poučit o anatomii těla a o jeho vývoji. Děti mají být připraveny na všechny fyzické i psychické změny, které je s nástupem puberty čekají, nesmí být jimi zaskočeny, nesmí se obávat, že s nimi není něco v pořádku

Je vhodné jim vysvětlit, že není nic špatného na masturbaci, když dotyky prozkoumávají vlastní tělo, ale že není vhodné to dělat na veřejnosti, naopak jen pokud jsou v soukromí.

Již v této době by měly děti dostat základy plánovaného rodičovství, z hodin biologie a rozhovorů s rodiči by měly vědět, že plod vzniká splynutím ženského vajíčka a mužské spermie, že spermie se do těla ženy dostane při souloži a že ne každá soulož končí oplodněním vajíčka, že lidský jedinec se vyvíjí 9 měsíců a že se rodí buď fyziologicky nebo císařským řezem. Je důležité aby si uvědomily jakou zodpovědnost je mít dítě.

Zejména chlapci se s největší pravděpodobností setkají s kondomem (buď je do školy donese nějaký spolužák, nebo jim jej ukáže starší kamarád). Je dobré jim ukázat, jak se kondom používá a vysvětlit jim že používání kondomu při souloži je tak samozřejmé jako večerní čištění zubů. Nejen že chrání před neplánovaným početím, ale i před přenosnými pohlavními nemocemi.

V tomto věku mohou u dívek začít dozrávat ve vaječnících vajíčka, dostanou první menstruaci. Je nutné je poučit proč menstruují, vysvětlit jim průběh menstruačního cyklu a poučit je o hygieně.

Také u chlapců mohou začít varlata produkovat spermie a může dojít k prvnímu výroku semene. Je dobré je na to připravit.

V tomto věku jsou děti velmi citlivé a zranitelné, je tedy lepší když matka hovoří o sexu s dcerou a otec se synem. Pokud v rodině chybí jeden s rodičů je někdy vhodné o to poprosit prarodiče, tety a strejdy nebo dospělé přátele.

Věk 10-12 let ****
Děti začínají fyzicky dospívat, dívkám se zakulacují boky, rostou jim prsa, přichází menstruace, chlapci mužní, začínají mutovat, setkávají se s první ejakulací. U obou se objevuje ochlupení.

V tomto období je dětem zatěžko o sexu hovořit s rodiči, upřednostňují rozhovory se spolužáky, dívají se na televizi, čtou časopisy. Tuto tendenci je nutno využít a dítěti předávat informace o sexu touto formou - nejlépe půjčit jim knížky o sexuální výchově určené dětem, po přečtení mít snahu si o všem pohovořit.

Toto období doprovází zmatená dušička - nejsem homosexuál ? nejsem úchyl, když masturbuji ? proč mám stále malá prsa ? jakože mám zase akné ?
Je toho moc s čím se musí dítě vyrovnat, rodiče by měli být stále k dispozici pomoci, poradit, vysvětlit.

Věk 12-15 let

Začínají první sexuální fantazie, spolužáci se „honí" v informovanosti o své sexuální aktivitě, někdy si jen vymýšlejí, jindy mají (bohužel) první sexuální zkušenost za sebou.

Přichází první lásky, první chození, první polibky.

Je dobré aby věděli, že lásku si mohou projevovat hlazením, objímáním, líbáním, že k tomu není nutná soulož (jen oni sami rozhodnou, kdy jsou na ni připraveni, nesmí je nikdo nutit).

Právně mohou mít sice soulož od 15-ti let, ale v tomto období nejsou schopni nést případnou zodpovědnost za možné těhotenství. Je nutné je poučit o antikoncepci.

Věk 15-18 let ****
I nadále je vhodné nepřerušit přísun informací. Je nutné své děti informovat o možných rizicích otěhotnění -že je možné otěhotnět i po první souloži i po souloži jednou za čas, je možné otěhotnět i během menstruace nebo těsně před a po ní, antikoncepce chrání před nechtěným otěhotněním (není zde ale 100% jistota), ale ne před přenosem pohlavních chorob (zde je nutné používat kondom)

Je vhodné děti (zejména dívky) poučit o možnosti znásilnění, znásilnit může i přítel s nímž chodí, je nutné naučit se stanovovat hranice, kam jsou ochotni jít, dříve než dojde k sexuálním projevům (např. hlazení, líbání), je nutné říci důrazné NE, pokud je hranice překročena.

Děti rozhodují samy, kdy začnou sexuálně žít, rodiče je mohou maximálně informovat, poradit jim, sdělit jim své hodnoty.

Děti by měli být poučeny a zodpovědny za své chování tak, že se nebudou chovat promiskuitně, že neuspíší svoji první sexuální zkušenost, že budou čelit i případným rizikům (početí, pohlavní nemoci)

Hodnotilo 5 lidí. Score 4.0.

Reklama


Reklama

Nikdo zatím tento deníček nekomentoval. Buďte první!

 Váš příspěvek