Jarňulky č.47 - Našě děti v 10. - 12. měsíci

Rodičovství

aneb: podporujme všestranný rozvoj našich dětí Protože jsem k vánocům dostala jednu docela zajímavou knihu od R.C.Woolfsona Bystré dítě kojenec (a protože bylo potřeba vytvořit nový deníček), dovolila jsem si sepsat deníček, který se týká rozvoje našich prcků. Jen musím ještě připomenout, že každé dítě je originál, a tak si prosím nikdo nedělejte těžkou hlavu z toho, jestli vaše dítě zrovna není nejlepší v tom a onom, ani když je v něčem trochu pozadu. Však za rok už nikdo nepozná, které dítě mělo první zub a které dřív řeklo „mama. Nebudu výše zmíněnou knihu citovat, ale zkusím to trochu zkrátit a zmínit vše podstatné, někde si dovolím vložit i svůj postřeh :)))

POHYB
V tomto období dochází ke zdokonalování rovnováhy dítěte a pohybů těla, společně s narůstajícím hrudníkem, boky a silou nohou, směřují celkový vývoj dítěte k poslednímu úseku prvního roku života. Dítě už může udělat první nezávislé krůčky. Jestliže se tak nestane do 12. měsíce, nic se neděje, můžete ho v jeho cestě k „cíli" alespoň podpořit.
Schopnost dítěte lézt je stále ještě velmi významná a je důležité ji podporovat. Je dobré přimět (podnítit) dítě k lezení na delší vzdálenost - za vámi nebo vašimi blízkými - přes jednoduché překážky. Ty můžete vytvořit z polštářů, nebo prázdné krabice, které může odsouvat, obcházet, přelézat …
Jak se dítě naučí vstát, obvykle už nechce pozorovat své okolí jinak než ze vzpřímené polohy. Jako opora může sloužit ohrádka nebo nábytek (sedačka, křeslo, nízký stolek, postel,…) z kterého můžete vytvořit „cestu" přes pokoj. Pokud si stoupnete na druhou stranu této cesty, uvidíte, že dítě se brzy vydá za vámi. Dochází tak k rozvoji jeho motoriky a přípravě těla na vzpřímenou chůzi. Dítě získává jistotu a sebedůvěru, která je pro první nezávislé krůčky velmi důležitá. Mnohdy děti od samostatné chůze odrazuje právě nedostatek víry ve vlastní schopnosti - bojí se, že upadnou. Je proto důležité děti povzbuzovat, být trpěliví a do ničeho je nenutit.
Postupně můžete zvětšovat vzdálenost mezi jednotlivými kusy nábytku. Dítě pak bude muset udělat téměř krok, aby na další kus dosáhlo. Musíte být připraveni, že vaše dítě při zkoušení chůze mnohokrát upadne - pokuste se neděsit se a ihned ho nezvedat (pokud nedojde k opravdu vážnému pádu), nechte ho, ať se samo zvedne a zkouší pohyb opakovaně. Odměnou mu pak bude vaše pochvala, objetí a výraz radosti. Pokud budete zkoušet dítě vodit za ruce, držte je v začátcích vždy za předloktí. Za dlaně můžete vodit dítě, které už má ve vzpřímeném postoji větší jistotu. Je dobré pokud při tom na dítě stále mluvíte a lákáte ho k sobě

Co by měli umět v:
10.měsících: Dítě leze po čtyřech a umí se rychle přemisťovat po podlaze, vyleze na první schod, stojí samo na nohou a při tom se drží opory.
11.měsících: Hbitě se pohybuje po místnosti a přidržuje se při tom nábytku, jemně a pomalu se spouští na podlahu, dopadne jen s nepatrným žuchnutím, dovede se sklonit k předmětu na podlaze a přidržovat se při tom opory.
12.měsících: První pokusy chůze bez opory, více si důvěřuje při lezení po schodech nahoru, držíte-li je za ruku nebo tlačí-li před sebou hračku na kolečkáchm může jít.

KOORDINA OČÍ A RUKOU
Dítě, které dospěje do posledního čtvrtletí prvního roku života je díky koordinaci rukou a očí nezávislejší a rozhodnější. Rádo si vymýšlí vlastní zábavu a není příliš rádo, pokud mu říkáte, co může a co nemůže dělat.
Pro zdokonalování této koordinace existuje mnoho rad:

% hry, kdy musí dítě zapojit ruce - jedná se například o „Paci, paci, pacičky" a podobné říkanky, které jsou pro dítě jak zábavné, tak i podporují jeho vývoj. Patří sem také hra s kelímkem a vodou ve vaně. Sedí-li dítě ve vaně sebejistě, nechte jej hrát si s jedním kelímkem a s druhým mu můžete předvádět, jak nabrat vodu, vylít, přelít atd. Pro děti, které jsou v koordinaci rukou a očí pokročilé je zajímavá hra na třídění tvarů a velikostí (=vkládací kostky). Dejte mu také k dispozici několik kalíšků, které jdou zandat do sebe, pár krabic s víčky, která jdou snadno sundat, uvidíte, že si s nimi váš potomek vyhraje na dlouhou dobu.

% zapojte je do krmení - nechte si každý den více času na jedno krmení, kdy dáte dítěti do ruky lžičku. Bude se snažit donést jí k ústům, i když z ní zpočátku nejspíš většina jídla vypadne. Pokud máte čas, připravte dítěti do misek různé potraviny - vodu, vločky, kaši, jablko, ..... a nechte ho zkoumat jednotlivé „materiály". Přeji všem pevné nervy při následném mytí místnosti i dítěte :-))))

% podporujte vnímání řeči - dítě už řeč více používá i chápe, což vám umožňuje dávat přímé příkazy, které se vztahují ke koordinaci očí a rukou, typu „Dej mi hrneček". Po určité době by dítě mělo být schopno se rozhlédnout, uchopit hrneček a podat vám. Tento kol vyžaduje jeho plné soustředění, je proto nutné, aby bylo v klidu a nerušeno okolím.

Co by měli umět v:
10.měsících: U oblíbených říkanek zapojuje ruce, rádo si hraje s hračkami, které se pohybují popodlaze, může se začít objevovat preference jedné ruky.
11.měsících: Je okouzleno různými obaly a nádobami a potřásá jimi ve vzduchu, sundavá víka z krabic a zkoumá jejich obsah, má dobroukoordïnaci palce a ukazováku, s oblibou vkládá jednu věc do druhé, sednete-li si spolu, bude vám otáčet stránky knihy, může být schopno postavit vež z kostek.
12.měsících: čas tráví stavěním amlých kostech, velmi rádo si hraje s vodou a umí ji vylévat z nádob, které drží jen v jedné ruce, dokáže zasouvat jednotlivé předměty do příslušných předmětů, může být schopno udělat tužkou po papíře čáru, je zřetelnější preference jedné ruky.

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI
Jednou z velmi důležitých zá:,–( je: „Buďte svému dítěti dobrým příkladem". Myslete na to, že jste to vy, koho bude vaše dítě napodobovat. V tomto věku by mělo dítě vydávat zvuky živelně, mělo by se o to snažit, protože s vámi chce komunikovat. Rozhodně by nemělo být k řeči nuceno (nebo přinejmenším cítit nervozitu z rodičů, když za celý den nepromluví).
Nyní by měly říkanky a písničky hrát velmi důležitou roli v životě dítěte - více než dříve. Na známé nápěvy se snaží „zpívat" společně s vámi (ale podle vlastních představ). Posiluje to jeho schopnost poslouchat a také učí o souvislé povaze řeči. Stejně tak je důležité, abyste vy naslouchali vašemu dítěti. Začne-li mluvit, kontaktujte se s ním očima, přizpůsobte výraz svého obličeje tomu, co vidíte v jeho tváři, nepřerušujte ho a reagujte na jeho sdělení - „odpovídejte". Mluvte na dítě celý den, můžete mu například popisovat, co právě děláte. Přitulte se k sobě, když chcete chvíli sledovat televizi a jakmile se k vám přivine, povídejte mu něžným hlasem, co se na obrazovce děje. Dítě bude sledovat obraz a poslouchat - totéž můžete provádět při koukání z okna, sledování členů domácnosti, zvířat, …
Pro rozvoj řeči jsou vhodné hračky jako hudební nástroje - nemusí se vždy jednat o bubínek, ale i o hrnec a vařečku. Rámusení bude doprovázeno vlastním hlasovým projevem, který se snažte nepřerušovat a dítě v něm neomezovat - jde v podstatě o vytváření vlastních písniček.

Co by měli umět v:
10.měsících: Reaguje na vyslovení svého jména, umí říkat různé slabiky a spojuje je dohromady, vyslovuje je v rytmu řeči, beze smyslu,pohybuje tělem do rytmu hudby.
11.měsících: Velmi rádo si hraje s hudebními hračkami a pokouší se vydávat vlastní zvuky, poslechne jednoduché příkazy („Podej“, „Vezmi“), velmi pozorně naslouchá vaší řeči a příležitostně pronáší jednotlivá slova, umí ukázat na jednotlivé obrázky v knize.
12.měsících: Dítě již obvykle řeklo své první slovo (ve vztahu k objektu) a může být schopno používat tři nebo čtyři slova k označení dané věci, má dobrý slůuch, ale ztrácí zájem o opkující se zvuky, zná jména členů rodiny.

PODPORA PROCESU UČENÍ
Dítě je již vyzrálejší a to mu umožňuje, aby se na věci dívalo spíše systematicky než náhodně, jak tomu bylo až dosud. Při prohlížení knížek je dobré zastavit se u každé stránky a ukazovat dítěti jednotlivé obrázky a snažit se na ně upoutat jeho pozornost, např. „Podívej se na tu panenku" nebo „Podívej se na tu kravičku". Dítě se tak cvičí v prohlížení veškerého obsahu stránek a nedívá se tak jen na první věc, kterou zahlédne. Snažte se rozvíjet dovednosti dítěte, které už ovládá - umí-li do sebe vložit dva (či více) kalíšků, najděte mu další předměty, s kterými je to možné - krabičky, plastové kalíšky. I když bude z počátku váhat, brzy uplatní své vědomosti a tím se stane motivovaným řešitelem problémů, který dokáže přizpůsobovat a aplikovat při učení své postupy. Snažte se přimět dítě, kterému určitý problém nejde vyřešit, aby u něj setrvalo, než se mu to povede. Ukažte mu řešení několikrát za sebou (vložte tvar do správného otvoru) a uvidíte, že se mu to povede.
Začněte s rutinní činností a nechte dítě, aby v ní pokračovalo - dochází k posílení paměti. Před koupáním nachystejte jednotlivé věci vyndejte osušku a nepokračujte dál, je možné, že dítě si začne svlékat oblečení samo.

Co by měli umět v:
10.měsících: Snaží se napodobovat vaši činnost, naslouchá a snaží se porozumnět vašim příkazům (Podej mi hrneček).
11.měsících: Dokáže se soustředit na určitou věc po dobu aspoň 1min, umí vložit malou kostičku do kalíšku, napodobuje činnosti, které vidí u vás a může se snažit udělat další krok známé rutinní činnosti.
12.měsících: Rozumí základním pokynům a řídí se jimi, napodobuje, když o sebe praštíte dvěma dřevěnými kostkami, zajímá se o předměty, které chrastí, když jimi zatřese, velmi se snaží doplnit do desky skládačky jednotlivé prvky na správné místo, může zaváhat, když dostane novou skládačku, ale potom ji vyřeší, potřebuje m·éně spánku, může být vzhůru až 11 hodin děnně.

SOCIÁLNÍ A CITOVÝ VÝVOJ
Typické batole se cítí se svými rodiči velmi bezpečně.Také si uvědomuje přítomnost cizích osob. V období konce prvního roku života se může stát, že je vaše dítě v blízkosti neznámých osob úzkostnější, ačkoliv tomu tak dřív nebývalo. Jedná se o nárůst citové závislosti dítěte na vás, který však za několik měsíců odezní. V tomto věku už dítě dokáže rozpoznat citový význam mazlení a objímání a dokáže je nejen přijímat ale i rozdávat. Proto pro jeho uklidnění mnohdy postačí pevné a vroucí obětí. Pokud odcházíte bez dítěte, řiďte se vždy stejným zavedeným postupem. Např. řekněte „pápá", polibte dítě a zamávejte mu na rozloučenou. Povzbuzujte dítě, aby tyto úkony opakovalo.
V kolektivu stejně starých dětí - je-li vaše dítě stydlivé, snažte se ho povzbudit a dodat mu sebevědomí slovy nebo jej v případě nutnosti obejměte. Může nastat situace, kdy vaše dítě sebere hračku jinému dítěti, což způsobí, že druhé dítě propukne v pláč. Váš potomek však nechápe spojitost mezi tím, že vzalo hračku a tím, že druhé dítě pláče. Proto mu hračku vezměte, klidně, ale jasně mu řekněte, že by nemělo brát hračky druhým a vraťte hračku původnímu majiteli. Udělejte to i v případě, že se vaše dítě bude vztekat a bude si hračku chtít nechat. Důležité je však zachovat klid a přesto být pevný v rozhodnutí.
Důležité je také vytvářet modely dobrého chování. Rodiče by se měli vyvarovat toho, že budou své dítě neustále opravovat, udělá-li něco špatně. Je pravděpodobnější, že se něčemu naučí, když místo zákazu a kárání řeknete, co by mělo dělat. Špatně = Nekřič. Správně=Mluv tišeji.
Pro správný rozvoj osobnosti dítěte hraje nezastupitelnou úlohy i prožívání legrace se svými rodiči, vidí-li úsměv, roste jeho pocit bezpečí. Pro jeho ctižádost a sebedůvěru je také nezbytné chválit každý úspěch.

Co by měli umět v:
10.měsících: Projevuje lásku mazlením, které také rádo přijímá, miluje interaktivní hry (na schovávanou), rádo tráví čas, kdy je samo, zábavou podle svého.
11.měsících: Poměrně snadno je můžete vyvézt z míry, pociťuje frustraci, když blokujete jeho přání, dochází k rychlému střídání nálad, upřeně pozoruje jiné děti, ale nenavazuje s nimi kontakt, s neznámými lidmi pociťuje úzkost, rádo dělá věci, s nimiž si získá váš souhlas.
12.měsících: Zahraje si jakoukoliv hru, jež potvrzuje vzájemnou součinnost mezi vámi a ním, poukd nechce spolupracovat, může být náladové, dává přednost hře s dětmi stejného pohlaví, aktivněji si bude hrát s dítětem starším, má obrovskou důvěru ve své schopnosti a je stále více frustrováno, jestliže zjistí, že nemůže dosáhnout svých cílů.

Pro shrnutí - myslím, že spousta z toho, co jsem zde napsala je každé mamince jasná a zřejmá. Tak nějak to má v sobě každá zakódováno, co má a co nemá a pokud nejsme vnitřně přesvědčeny, že je to pro dobro našim dětí, tak nás žádná odborná kniha nepřesvědčí o opaku :-))) Toť vše a přeji všem maminkám a miminkům úspěšné prožití té poslední části prvního roku života, ať už s prvními samostatnými krůčky, prvními slovy, čůráním do nočníku, či bez.

Sandra a Anetka (9m)

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 4 5 6 7 8 Další »
 Váš příspěvek
 
sandrik
Neúnavná pisatelka 19577 příspěvků 09.01.06 17:50

první :-))))
hodnocení nechám na jiných. Snad jsem to nenapsala moc dlouhý :-)

 
Maka
Závislačka 2857 příspěvků 09.01.06 17:54

to nepla sandriku:o))))

 
julie01
Ukecaná baba ;) 1168 příspěvků 09.01.06 17:57

aHOJ V NOVÉM, PSALA JSEM JEĚTĚ DO STARÉHO, TAK TO KOPČÍM A JDU ČÍST.

Tak jsme nešli, už jsem se oblíkala, ale volala babička, že jsou na cestě z Olomouce a je mínus 12. U nás to nejde, jak píše Klaris. Já ho nemám kde nechat dospat. Bohužel. Včera jsem ho sice vynesla spícího až nahoru, ale je to masakr dojet s ním do sklepa, dostat ho z fusaku a z kšírů a pak ho nést 5 pater a položit do postýlky a nevzbudit ho…
Tak jsem se jenom dooblíkala, malého uspala na rukách a vydala se na gyndu.
Opět se nic nezměnilo. Tři měsíce působení Provery právě končí, takže mám čekat, jestli to přestane samo a pak se mi nastartuje nový cyklus. Pokud ne, zase půjdu na injekci. Ale chráněná jsem prý pořád, jak Proverou, tak kojením, prý i ten zbytek v kombinaci s tou injekcí dělá svoje a dr. ručí svou hlavou, že neotěhotním. Takže už zbývá jen sejít se chuťově s mužem v těch deseti dnech, co nekrvácím a hurá na sexík. Já se teda do klubu snažilek rozho nehlásím. My chceme od dětí větší odstup. aspoň tři roky. Teď si jdu přečíst, co jste ještě napsaly a kdyžtak ještě zareaguju.

j.

 
julie01
Ukecaná baba ;) 1168 příspěvků 09.01.06 18:15

jÉ TO JSEM ANI NEVĚDĚLA, ŽE JSEM TO STIHLA MEZI PRVNÍMI.

Sandři, dlouhý to je, ale to neva:) Je to moc fajn. Máš pravdu, že každá z nás podvědomě tuší, co a jak dělat, ale je fakt, že některé věci tě nenapadnou. Třeba rozestavět nábytek a podporovat tak prcky k chůzi napříč pokojem. No řekněte, která z vás to doma takhle máte? Člověk většinou věci z cesty spíš odklízí, ale pro ně to je opravdu asi lepší, když vidí, že se mají čeho chytit…

Jo, myslím, že jsem vám zapomněla napsat, že Bertík začal na Tři krále, kromě toho, že mu vyrostl první zub, taky říkat mama. Je to nádhera:) Tata mu ale zatím nejde.

Dnes jsem tu furt tak už budu jen číst a mlčet.

j.

 
Mava
Generální žvanilka 24746 příspěvků 09.01.06 19:47

Ahoj v novém,

Sandro super deníček, píšu Ti pochvala. Ráda si přečtu co bychom měli a neměli zvládat, ale nesrovnávám. Vím, že ten náš originál, je opravdu nejoriginálnější.

Ještě k plínkám z minulého deníčku. Dnes do rána měl Pampers 4+ a nebyl počůranej. Po dlouhé době jsem ho nemusela budit a převlíkat. Spal do 19hod do 7.15, ale vypil láhev Sunaru a půl láhve čaje. Pořád se chystám na tu metodu v noci nepijem, ale nějak nemám odvahu. Raději se vyhrabu z postele, dám mu dudnout a pokračuji ve spánku. Jak bych mu nedala napít, bude řvát dvě hodiny. Napište, jestli to zkoušíte a jak se to ujímá.

Na to naše pití se zítra zeptám dr., kolik toho má tak vypít, pak poreferuji.

U nás dnes do rána 12st. mínus, když jsme šli ve dvě na vycházku tak bylo ještě 5 pod nulou. Liborkovi to nevadilo, chrupčil hodinu.

Marťa+Liborek

 
Ifca1
Echt Kelišová 8775 příspěvků 09.01.06 19:48

Ahoj,

Juli - závidím mama, Kuba furt mele jenom tata tata a baba, je to nespravedlivý!!!!

K tomu, co by měli umět - koukám, že Kuba je většinou o měsíc napřed, ale to je skoro od narození, jako pravej beran si nedá nic rozmluvit a do všeho jde s děsným nasazením a snaží se , dokud se nezadaří, to ovšem platí jenom o pohybových aktivitách a blbostech, co bych chtěla, aby uměl, bojkotuje - příklad - při jídle mu dám lžičku, normálně se s ní krásně o pusy strefí, ale jak to je u jídla, tak se mlátí do hlavy, zahazuje jí nebo krmí mě:-)

Dneska dorazil sporťáček, je úžasně krásnej a skladnej, teda proti kočáru,(je to Hauck Roadster SL), jenom mi Gabko prosím napiš, jestli je dost stabilní, je to trojkolka a mám pocit, že se dost houpe, ale nemám porovnání s jinýma typama spor´táků nebo golfek, Kuba bude muset bejt festovně přikšírovanej, aby si nemoh stoupat, vylejzat, naklánět se a podobný nápady, ale prosím napiš, říkalas, že jsi spokojená, tak ještě tenhle detail, ď.

Mako - my zhruba taky uvažujem, že se ještě letos začnem snažit:-) přemejšlím, kdy přestat zobat pilule, aby mělo tělo ještě čas se pročistit, zas přes léto by bylo fajn si MS odložit, tak nevím, pokud nebude žádnej problém, mám jít na gyndu až tak v červnu, prášků mám ještě tři platíčka, takže bych se tam stejně musela stavit, přemejšlím přemejšlím jak by to vyšlo nejlíp, ale asi druhý chci taky tak na jaro, zas aby nebyli moc blízko narozkama, tak aspoň ten duben, květen…

Dík za tipy na rajčata, asi tu rajskou prubnu, dneska byl špenát, ohřejvala jsem ho po hodinách na třikrát, pokaždý sněd max čtyři lžičky, jó asi bude Kuba po mamince, já ho taky nežeru…

Tak čau

Ivča a Kuba mlsná huba:-)))

 
Mava
Generální žvanilka 24746 příspěvků 09.01.06 19:59

Tak ještě jednou já,

pročetla jsem minulej deníček. Díky všem za ty typy plínek.

K nočníku: ségra mi sem nějaký dovezla /měla dvě holky/ ještě jsem ho nezkusila. Přiznám se, že mě vůbec nenapadlo, že by s pinďourem mohl být problém. Zatím to nezkoušíme, už by jsme ale měli.

Oldo Liborek stále pije, celou noc. Taky se bojím, že se to jen tak neodnaučí. Už jsem vyzkoušela všechno.

Některá jste se ptala do kolika stupňů chodit ven. Někde jsem četla, že do mínus deseti není problém. Nemá se chodit pokud fouká silný vítr a silně prší.

Už opravdu končím
marťa

 
sabik
Kecalka 132 příspěvků 09.01.06 20:05

Zdary ženy.
Sandriku chválím,krásné počteníčko. Myslím,že je jedno,jestli je to každé z nás jasné.Neb která z nás si ráda nepočte o něčem,čím právě prochází její prcek. No a tím pádem jsme tady a hltáme zkušenosti těch „služebně“ starších. Mě se to líbilo a jsem ráda že máme čerství deníček.
Sabik a Sabik 9m a 10dní

 
Maka
Závislačka 2857 příspěvků 09.01.06 20:08

jo sandro - to jsem se už neozvala - že to pisání bylo gut.o))))

jinak vycházka byla teda děs… místo aby usnul tak řval 15 minut jako tur - tomu říkám nadejchat se čerstvýho vzduchu. Pak naštěstí usnul, přišla jsem zmrzlá jak ho…

Je to potvora:o)

dneska je ale celkově protivnej - asi se nasr. když ho bábi (moje máti) dnes vyklopila z odrážedla - já jí říkala že nedošáhne na zem at ho chytne za říditka kde má ruky, ale néééé to se musí tlačit zezadu… no a nevybrali zatáčku - řval jak tur a já měla zlomyslnou radost - ne z toho řevu ale z toho že sem měla pravdu… a tak že prostě boží mlýny melou… (vždyckky když jsme přišli na návštěvu a M měl nějakej šrám tak kecy že na něj musím dávat pozor blabla bla - to by mi fakt nedocvaklo že… no a pak ho sama vyklopí.o)))

mamammamamam a tattatata a dedadeda a babababa říkáme už dlouho, ale čert ví jestli účelově, nebo to jen tak nanečisto trénuje…

Dnes byla drezůra (nevim jaky ůú) podávání… furt jsem chtěla aby mi něco podával a nakonec mu to šlo - podá mimi, panáčka opičku méďu, všem dá pusinku. Snaží se vkládat do kostky od ČS ale je to holt těžký - si bude muset počkat - furt rve trojúhelník do kolečka atd… za mýho dohledu sleze z postele, ale musím tam bejt protože si furt myslí že po rukou a hlavě to bude lepší

jo ještě říká hamham ale jen tak šeptem.o)))

Mavo - chápu tě - já než se M odstavil tak jsem každej víkend strašila že už začneme noci bez prsa… a nikdy se mi nechtělo snášet ten řev, tak jsem vždycky to prso dala:o)

Julie - tři roky po sobě… to bych byla 6 let dom a a takhle budu jen 5… teda pokud nepřijde to třetí.o) obdivuju tvůj sportovní výkon přemístění spícího dítěte domů… u nás zastaví kočár a M se do 20 vteřin budí.o)

tak čus bus

 
Krista
Závislačka 4120 příspěvků 09.01.06 20:41

Ahoj ženy,
tak vás po dlouhé době zdravím. Nestihla jsem přečíst nic než pár příspěvků od soboty. Takže postupně:

Sandro, bezva deníček. Opět zjišťuji, že Zuzanka je v něčem o pár měsíců pozadu, ale nikterak mě to neznepokojuje, neb vývoj jde stále kupředu.

Jitko, ať je Matýsek v pořádku, atb to spraví, tedy až se najdou ty správný.

Irias dostane naplácáno za ten MMB, taky už jsem tam nechala mnoho peněz, teď mě zachraŇuje jen nedostatek času a špatné připojení.

Lído, vůbec se neboj, taky mě na MMB nikdo neokradl, vždycky bylo vše OK.

Bertíkovi gratulujem k zoubkům, konečně, co?

Iv-ce gratulujem ke zkoušce.

No a co my…
Zuzanka je strašně těžká, zvážíme se až za týden, ale bude to tak 9,5 kg. Velikost nosíme 80-86 body, kalhoty tak 74-80.
Dnes popolezla pár centimetrů po čtyřech za chlebem. Jinak couvá, sedá si a kleká si u nábytku a v postýlce. Snaží se i o stání, ale vždycky spadne.
Hodně vykládá, má teď japonské období, takže slabiky s -a byly vystřídány něčím jako oďóďóóaťáta.
Má 4 zuby, hodně se směje a dovádí, ale taky se pěkně vzteká, vyžaduje pozornost a chce se chovat.
Papáme pěkně a máme místo bříška vaničku a místo stehýnek špalíčky.

Já mastím práce do školy, lítám na zkoušky, jsem v jednom nervu. Doma jsme stále v provizoriu, ale lepší se to.

Noci jsou hrůza a děs. Potřebuju se aspoň trochu vyspat, takže už ani nepočítám, kolikrát vytahuju prso. Malá leží většinou s námi. Až skončí ty nervy se školou, tak jdu tvrdě do nočního vyřvávání. Nedá se nic dělat.
Prsa mám pak už úplně měkký, malá se budí, řve, odtrhává se, mele hlavou ze strany na stranu, mlátí kolem ručičkama.Dudel nechce, flašku nechce, někdy už jsem úplně vzteky bez sebe.
Večer usíná už zase celkem dobře, někdy s řevem. Tak nevím, Mako, jaká bude Zuza sousedka na Vysočině…

Každý den jí po snídani po:,–(ím na nočník. Občas se tam vyčůrá, sedět jí tam nevadí. Bobka dělá zá:,–(ně poté, co jí sundám a dám plínu.

Tak zase někdy, myslete na mě, ať mě z té školy zase nevylejou…
Kristýna + Zuzanka 10 měsíců

 
gelenka
Kecalka 136 příspěvků 09.01.06 21:37

Ahoj holčiny,
deníček je prímovej, ty jejich pokroky mě teď vážně dojímaj. Eliška je například od Vánoc už i mírně konstruktivní, takže se snaží věci dávat do něčeho, nebo pokládá kostičku na kostičku, dokonce dokáže i navléct kroužek na tyč (no, pyšná matka se musí chlubit :-)) Hlavně mě fascinuje, jak jim to prostě jednoho dne docvakne a zničehonic to svedou.

MaKačko, díky za tip na sekáč, taky jeden mám od kamarádky, prý je primovej sekáč taky na stanici Luka někde u výlezu z metra, tak kdybych Butovice vykoupila, tak zajeď tam :-))

Tak jsem se dala taky do výchovy ohledně spaní, pomalu ruším noční kojo, to znamená, že teď uz nekojím po dvou hodinách, ale jen dvakrát, zatim to jde až podezřele lehce. Doufám ,že když jsem se ted pochlubila, za trest se to zhorší.

Co se slovíček týče, naše Elí často říká hamama, není nad to věci logicky spojit :-)

Mako, i my uvažujem že se začnem snažit kolem léta o druhé, jediné, co nevím,je, kdy dodělám ten svůj doktorát, když se mi do toho nechce, ale se dvěma dětma by na to nedošlo už vůbec, chjo.
Takže obdivuju všechny odvážné studující, že Kristo, a moc jim držím palce.

Mějte se
Lenka a Eliška

 
Evulefka
Stálice 54 příspěvků 09.01.06 22:02

Jé Jarňulky a já myslela, že už nejsou!!!

Jsem velká velká ostuda, skoro po roce se prosím hlásím zase už (snad k pravidelným ) pisatelkám. Snad si na mě ještě vzpomenete, já jsem zaregistrovala Julii a zbytek se asi ještě ozve.
Vašíček bude mít 1.2. roček a od té doby jsem nepřispívala. Ale bydlíme už v domečku a tady KONEČNĚ mám připojení, takže se těším, že se brzy dostanu do obrazu.
Sandriku, příspěvek je super, já nemám žádné knížky o dětech, v těhu jsem si všechno sháněla z netu a tak můžu konečně srovnávat.
Vašík teda po čtyřech neleze, on začal lézt po třech, je to snad necelý týden. Mám pocit, že je dost opatrný, sice velmi zvídavý, ale když vidí, že by mohl spadnou někde do tvrdého, hezky zůstává při zemi.
Holky, kojíte ještě? Já právě zvažuju, že bych to kolem toho roku už utla. Ale asi napíšu o radu ještě zkušeným maminkám, jak na to. Dr. radila, ať si zajedu na 14 dní někde na dovču a taťku nechám s Vájou doma, ale za 1. bez těch dvou bych nikde nejela a za 2. nemám to srdce to kojokojo odepřít. Prozatím.

Tak hezkou noc Evulefka (Venca s taťkou chrupkající)

 
Klaris
Ukecaná baba ;) 1719 příspěvků 09.01.06 22:11

Ahoj vítám tě zpět , pamatuju si jak mi minulý rok v únoru Julka na těhucvičení říkala, že máme první mimi deníčku Vašíka a od té doby ticho po pěšině :-))
Já teda kojím (ale Biance je teprve 9m) a asi nějakou dobu ještě budu, pár holek tu už přestalo, však oni se pochlubí :-))
tak dobrou noc vy naši nejstarší (jestli se nepletu, hihi :.))
Klaris a Bianka

 
Olda
Kecalka 356 příspěvků 10.01.06 00:12

Ahoj,
Kristo SZ a dík :)
dneska měl manža zase očistec, mladýho sem mu předala na nádraží a jela do Prahy schůzovat :(((, no a Vítek se vydržel prořvat od 17 až do 21 ach jo chuděry moje. Hlavně ve vlaku to manže dost špatně nese.
Tak sem se teď vrátila posl. vlakem nasr. jak bragadýr, byla tam děsná kosa a já se teď bojím abych zase nedonesla domu nějaký vir.

Sandři dík za deníček, budu teď Vítka zase víc pozorovat a určo nějak dovednost objevím :)))

Irias Ad zástava produkce MM mrkni na Ricinus communis 15CH

venčení - Vytáhla sem Vítkovi na ven pravýho berana, vypadá jak míša kulička, vůbec nikdo by nepoznal, že nemá ani 8kg:))

Dobrou s kobrou už sotva vidím pa Olda

 
Olda
Kecalka 356 příspěvků 10.01.06 08:08

Ahoj, ted po ránu sem si vzpomněla co sem to vlastně chtěla :)))
uŽ JSTE NĚKDO STŘÍHAL SVOJE MIMÍSKY?
Vítek je na ježka a moc mu to sluší a ze všech stran slyším, že se měl stříhat až v roce, ale nkdo nedokáže říct proč, prostě to tak je a basta :)
Dejte mi vědět jestli někdo víte víc?

Olda

 
Gabule
Závislačka 3302 příspěvků 10.01.06 08:33

Ahojky,

díky za deníček,vždy je dobré vědět co by měl prcek umět,ale je všechno jen orientační ,vždyť každý prcek je jiný ale všichni jsou šikovní :-))

STŘÍHÁNÍ-až v roce?To je nejspíše nějaká pověra kterou neznám,či co :-)A pěkná blbost.Dítě se má stříhat když má dlohé vlasy-což u nás nehrozí :-D
Vlasy Štěpulovi rostou hlavně v týle :-))

Kojení-dneska v noci myslím bylo 3× během dne ani ťuk :-)

Včera jsem po dlouhé době vyjela s kočárem ven a pěkně jsem si mákla.Některé cestičky jsou yšlapané pouze pro pěší a tak jsme neměli ani stopu :-O Šla jsem omrknout slevy v Báťovi a máme PRVNÍ BOTIČKY.Jsou super:Bubble gummers,sleva na 299!!!Červené(zdra­víme Irias a Štěpána)na dva sucháče.Velmi ochotná paní prodavačka nám pomohla změřit nožku,takže nyní máme vel.18 a jelikož je chci na teď pouze na nohu do kočáru ale chodit v nich bude(doufám :-D)až na jaře tak jsme koupili vel.21.Má se kupovat vždy bota větší o 1-1,5cm a jelikož je budeme nosit až na jaře tak to bude tak akorát.No jsou skvělé.

Pak jsem si byla ve slevě koupit dva svetříky.Hned jsem se v jednom zavinovací růžovém šla předvést tchýni (jeli jsme tam s manžou a Š,švagr přijel z Londýna ukázat svou manželku)a ta konstatovala že jsem fakticky zhubla(hihi to potěší když jsme se viděli min.týden)a taky je to pravda :-))

Od švagra dostal Štěpula prďácké manžestrové kapsáče ,dvě trika a svetr(early days)manža triko a manžestráky a já bižu :-))

No jdu dopít kávičku a měla bych dát prát prádlo…tož páááček Gabule a Štěpulík

 
skrolan
Extra třída :D 12299 příspěvků 10.01.06 09:03

Ahoj holky, jen rychlovka, pozdeji pisnu vic.

Dnesni ctvrta noc bez koja - supeeeeeeer, celou prospal!!!

Vlozila jsem fotecku toho Kubova domecku - mrknete, je kouzelnej.

Eva a Kubik

 
Irias
Neúnavná pisatelka 15326 příspěvků 10.01.06 09:53

ahojky,

Sandriku, moc pěkný a poučný deníček, líbí se mi :-)

Oldo, ty nečteš mé komentáře ! :-)) já už to několikrát psala, štěpána jsem stříhala už 3× ted se chystám zase. jo a strojkem na devítku
ohledně toho homeo na konec kojo to není tak jednoduché, už jsem to konzultovala s mým dr-přes homeo. ty co jsi psala prý kojo i podporují, tak nevím …

zatím pa, malý po mě zase šplhá

i.

 
Irias
Neúnavná pisatelka 15326 příspěvků 10.01.06 10:17

jo, Gabule dnes mám ji štěpán oblečenou ČERVENOU teplákovku :-)

i.

 
Ifca1
Echt Kelišová 8775 příspěvků 10.01.06 10:25

Ahoj,
ohledně stříhání je to jenom pověra,Kubu už jsem vzala kolem uší a je zas fešák (vlásky jsem mu schovala do knížky:-) Na pověry nevěřím, věci na mimčo jsme měli nakouopený dávno, pravda kočár jsme schovávali u našich, na hřbitově už jsme taky byli, museli jsme přece dědovi a babičkám Kubíka ukázat…

musím končit, ještě aleasi večer nakouknu

Ivča a Kuba

 
Maka
Závislačka 2857 příspěvků 10.01.06 11:10

ahojky

nestříhám nechávám to na létao - hlavně když M češu tak se furt kouká co mu tam dělámk, takže by měl ostříhaný řasy než vlasy… ale v rodině jsou 3 kadeřnice tak snad si nějaká kruci poradí.o)))

Kristo vítám. no koukám že Zuzanka docela pokročila… Jako sousedy vás bereme i jako řvací:o))) Jinak M zase řve v noci:o))) potvora

Dnes o půlnoci - než jsem dočla tak spal … ale vstala jsem tak se to počítá - tak jsem ho aspon otočila do nějaké estetičtější polohy než ve které byl---- pak o půl šesté a to nechtěl už spát … tak dostal sunar ale ani po něm neusl, tak jsem si ho nakvartýrovalal do postele a otočila se zády (furt mi hrabe do nosu) a usla — a on za chvilku asi taky

MMB dnes mi došlo 5 balíčků… až domů hned ráno heč.o)) další jsou v očekávání

Evulefka - pamatujeme si:o)))

Gelenka - no to by mě hráblo dělat doktorát, jsem ráda za ty státnice a dál už bych nešla ani omylem, už mě to nebavilo seučitseučitseučit… takže všechny studující máte můj obdiv

Jo hřbitov - na dušičky se M moc líbil hlasitě hýkal nad svíčkama.o))

pápá

M+M co má strašně moc lacláčů:o)

 
skrolan
Extra třída :D 12299 příspěvků 10.01.06 11:11

Tak uz mam chvilku.

Sandro, diky za denicek, je super. Dobre si kouknou a srovnat co uz umime a kde mame pohnout prdeli.

Strihani - jeste jsme nestrihali, vlasky jsou celkem dlouhe, ale na strihani to proste jeste nejak neni.

Jo a vcera jsme byli taky venku - u nas tedy -5, takze se dalo. Chodili jsme neco vic nez hodku a slo to.

Jo, chci se zeptat, chodi tady uz nejake mimi? Kamaradky klucina je stary jako nas Kuba a uz jim chodi. Sikula.

Ditko spi, jdu relaxovat.
Eva a Kubik

 
pinquin
Kecalka 142 příspěvků 10.01.06 11:41

Ahoj holky,

tak za chvíli zas razíme za Dr. chudák bude mít zas úplný amok, ale je to lepší. Dnes ráno poprvé bez teploty.

MMB vždy mi přišlo vše, naprosto ok. Zítra dorazí golfáče, grako, lehoučký do auta. Nakonec jsem se rozhodla pro ně, do tramvaje a tak. Sice máme Chicco ponee, ale ten má u sedáku takové jako uši a Mates se tam skoro nevejde už teˇf a taky mě krká polohování zad na šňůrku, protože nejde nastavit úplný sed, je stále trochu v leže. Tak ty poputujou na chalupu a budem jezdit Grakáčeme. Jestě bych chtěla to cam apollo, ale manža by mě zabil. Jště ani neví o Graku…ojoj…

Tak držte palce, ať to Mátu moc nebolí.

Jitka a Mates ( zítra 10 měsíců)

 
Evulefka
Stálice 54 příspěvků 10.01.06 11:50

To je paráda, jen tak si zajít na net! Vašíka jsem uspala, doufám, že tak hodku zchrupne, mám tu babi s dědou, tak dole vaří a já jsem si rychle zalezla k PC s mou ranní už ledovou kávou. Na studenou kávu jsem si už zvykla, ani nepamatuju, kdy se mi podařilo vypít si v klídku teplou.

Bavily jste se o stříhání. Vašíka jsem už stříhala 5×. V létě to byla pohodička, hezky venku na trávě, teď jsem ho jednou stříhala ve vaně plné vody, takže fujtajbl a naposledy min. týden jsem ho nechala sagatého na nočníku, zavřeli jsme se v teplé koupelně, pěkně šmik, šmik, pak jsem ho šupla do sprchy a bylo to. Bohužel strojkem ho stříhat nemůžu, asi jsem to jednou zdrbkala, že ho to zakudlilo a teď mi při puštění hned pláče. Ale vím, že ho zabaví teploměr a krémy, tak mu to strčím do ručiček ať si hraje a snažím se co nejšetrněji nejrychleji a nejpěkněji ho ostříhat. Sem tam ňáký zub neřeším.

Jak to máte s nočníkama? Vašík mi chodí kadit na nočník od půl ročku, teď jsem si řekla, že ho budu hlídat a častěji na něj dávat k čůrání. Když ho po:,–(ím, tak se mi vždycky vyčůrá, jen moje lenost, že ho tam po:,–(ím, během dne párkrát.
A jak své prďolky uspáváte? V TV jsem viděla, jak položí dítě do postýlky a odejde. U nás by byl řev, no je to tím, že když usíná, vyžaduje kojokojo. Jo a ke konci listopadu jsme se stěhovali do nového domečku, pár dní jsem tu neměla postýlku, takže s námi Vašík spal v posteli a už tam zůstal, na postýlku se práší v pokojíčku. Je fakt, že je to v noci pohodlnější, jen vystrčit prso, žádné vytahování z postýlky a po usnutí dávání zpět, ale asi jsme si na sebe upletli bič.
Jak jste spokojené se svými kočárky? Zůstáváte u hlubokého, nebo se už koukáte po nějých sporťácích? My jsme si koupili ARO, dala jsem na radu kamarádky, ať si hluboký nekupuji drahý, že ho budu mít stejně jen rok a radši ať ty prachy vrazím do lepšího sporťáku. ARO nás stálo 5tis, brzdy už nejdou, fakt je, že jsem s ním nachodila v dost drsném terénu (staveniště), kilometry. Taky je dost těžký na skládání do auta. Takže se poohlížím o něčem, lehkém, sportovním.
Jú, pěkně jsem se rozkecala, to bude asi tou roční abstinencí.
Tak zatím pac a pusu, Evulefka.

 
Irias
Neúnavná pisatelka 15326 příspěvků 10.01.06 12:08

ahoj Evuléfko, vítám tě :-)

máš tolik dotazů,ale asi budeš muset najet naminulý deníček " jak to chodí u dvojčat " , tam jsme už vše probíraly a celkem obšírně. nej témata- golfky a uspávání …

ale že Vašík chodí už od půl roku na nočník, to je borec… :-)

Irias

 
Evulefka
Stálice 54 příspěvků 10.01.06 12:21

Jé, tak děkuji, hned se tam mrknu, ať jsem chytřejší. Doufám, že Vašík ještě vydrží nějakou tu chvíli spinkat.

 
Maka
Závislačka 2857 příspěvků 10.01.06 12:51

kdo se tu ptal na chození.. tak Michalova kámoška která je narozená o dva tejdny pozdeji - někdy začátek března - už od 7 měsíců chodí a ted už běhá:))) I po venku:o)) V deníčku myslím už bylo pár prvních samostatných krůčků:o) ale regulérní chození ještě ne…

Ta kamoška co jí ta malá chodí říká že chodili od7 měsíců všichni v rodině - genetika holt

pápá

M dávám bábě a mažu do němčiny

 
bombardino
Povídálka 25 příspěvků 10.01.06 13:00

Ahojte,
zdravím po dlouhé době. Jsem ostuda ostudovatá. Nejdřív se mezi vás zapojím a pak nepřispívám. Byli jsme mezi svátky na chalupě, pak jsem dávala dohromady tu spoušť po Vánocích a hitem posledních týdnů je také rekonstrukce sousedního bytu. Je to šílený randál a včera se jim podařilo se k nám probourat. Takže si dávám dostaveníčka se zedníkama apod.
Konečně se mi podařilo vložit 1. fotku našeho chlapečka na Rodinu. Děkuju Llidusce a Olde za nápovědy, jak se tam dostat a jak tam dostat tu fotku.
Sandře moc chválím deníček, mám pocit, že tak trochu flákám čtení odborné literatury, takže jsem ráda, že mám vodítko.
Jaromírek má teď to období, kdy v noci se budí cca po 1,5 hod. a kojím ho. Jsem z toho unavená, ale vyřvávat ho nenechávám. Jsem ráda, že se aspoň naučil večer v klidu usínat.
Jinak váží cca 9 kg, pěkně nám za poslední měsíc přibral. Byli jsme na rentgenu kyčlí, naposledy neměl jadýrka. Teď už je to v pořádku, huráááá.
Když má radost, říká:„tatatata­tata“, když natahuje, říká:" mámámá". Jinak taky: jejejej, jajajaja apod. Leze jako ďábel, vůbec už ho nekojím vleže na posteli, hrozí pád (už se nám to povedlo). Stoupá si v postýlce, kolem nábytku, ale kolem ještě nechodí. Už ho nepřebaluje ani táta, šíleně se u toho mrská a furt někam leze, takže to dělám jenom já. Je blbě hlídatelný, protože pořád hodně kojím. Na jednu stranu jsem jak pes u boudy, na druhou si říkám, že to stejně rychle uteče a jeho alergiím tak prospěju nejvíc.
O druhém mimi se doma ještě nebavíme, ale vím, že manžel by nejradši 2 prcky hned po sobě. Mě ale trošku děsí ekonomická stránka věci. Teď si můžu mateřskou víceméně užívat (máme nějaké rezervy), ale při druhém bych už asi musela každou korunu obrátit a asi bych to těžce nesla. No, uvidíme.
Tak se mějte, pokusím se naládovat na Rodinu ještě další fotky, ať nejsme pořád inkognito.

Ahoj

Katka a Jaromír (za 8 dní 9 měsíců)

 
Dana26
Echt Kelišová 9105 příspěvků 10.01.06 13:37

Ahoj,
tak noci se nám znormalizovali­.Kojím tak 1-2×za noc.Včera jsem dokonce přemýšlela jestli vůbec jedl.Poznala jsem to podle rozeplé podprsenky:-)
 )

Já snad budu kojit do puberty:-(.S tí ,že jsem zastáncem kojeníse netajím,ale co jemoc to je příliš.Já včera jen za den kojila 5×!!!Vojtíšek byl napapaný,přeba­lený,napitý,hrá­li jsme si s ním,ale řval jak tur,sápal se mi po triku a dal pokoj až dostal prso.Je to závislál,závis­lý.Myslela jsem jak to pěkně odbourávám a nic.Nechám ho do roku a pak už bych to chtěla zredukovat jen ráno a v noci.Pokud ještě bude co.
Dnes přišel z MMb Mirdovi overal na maškarní už se těším až mu ho zkusím.

Iri,ty homeo na laktaci jsou podle ředěníé.Jedny jsou na podporu a druhé na zastavení laktace.Poptej se v lékárně.Název je stejný.

Mluvit už chvilku žvatlá mama.baba a teď začal i tata.Ale to se mu moc nechce.Ale potvůrka první říkal baba.Asi si ím další dítě,aby mělo první mamama:-)).Ale až za 9let.Snad se potom té Marušky dočkám:-))

Já Vojtulku zatím stříhat nebudu,ale slyšela jsem názot¨r,že do roka prý ne kvůli hustotě vlasů a to samé se říka,že čím víc se malé dítě stříhí,tím prý jsou hustější vlasy.Když se podívám na sebe na a na Mirdu tak na tom něco bude.Teda jestli je to stříháním:-)

Chválím deníček.Ale jak už někdo psal,tak každé dítě je jiné.

Letím,volá mě Vojtíšek.)
Dana

 
pinquin
Kecalka 142 příspěvků 10.01.06 14:32

Ahoj všem,

zapomněla jsem napsat že na Vysočinu bychom rádi. Tak taky na ty 2-3 noci, aby to unest rozpočet. Manžovi jsem k našemu výročí v lednu dala víkend v Aparthotelu v Kašperkách, je byby friendly a tak snad už bude Mata ok a užijem si to všichni.

Jinak k tomu povídání. Slabika ba se dětem dobře vyslovuje, proto jsou první slova často Bába , balooon atd. Zbytky z přednášek z logopedie.:-)

Mates moc neartikuluje, spíš si hrace s pusou, frká, prská, syčí a „klape“. Ňějak se začínat ale musí, že. Já radši neřeším co dělá a nedělá. Nejdřív taky nelez, a teď vypadá, že do měsíce bude chodit. Jestli bude ukecanej po mně, tak budu vzpomínat na dobu, kdy byl ticho. Jinak bych jako speciální pedagog na něm každý měsíc něco našla. Úchylka z povolání.
Ahoj
Jitka a Mates

 
Pisklatko
Kelišová 6404 příspěvků 10.01.06 14:48

Ahoj babulky a maly bobulata,
nějak jsem nestíhala, tak snad už teď budu:-) Měli jsme uklízecí víkend, bylo to tu všude jak po výbuchu atomovky, tak s tím bylo potřeba něco udělat. No a s Matýskem po boku nám to dává zabrat oboum dospělákům… Včera jsem byla u mých rodičů s Maťulou, tak jsem si alespoň od těch domácích prací odpočinula:-))) Taky jsem vyrazila po obchodech a konečně jsem si koupila spoďáry, měla jsem jich už pěknej nedostatek… Tak je doplněno. No i taková blbost a mě udělá radost:-))) Jenže já prostě nemohla sehnat takový, co by mě vyhovovaly a hlavně mi byly:-)))

Sandro - super deníček:-))) Odbornou literaturu už vůbec nestíhám, takže se to moooc hodí:-)))

Stříhání - my zatím nemáme co:-) Strany má Mates krátký a nahoře takovou šešulku, no a vzadu pořád šošuličku tmavejch vlasů (vy holky z Vysočiny víte:-)))že by vás opět na Vysočině okouzlil:-))) Jinak je blonďák jak řemen:-)))

Mluvení - říká baba na všechno, co se mu líbí:-) Mamama když si stěžuje a když má hlad tak to spojí v hamamamam:-) Občas má záblesk na dědě jeje jaja, ale tata ani omylem:-))) Jinak si žvatlá svou hatmatilkou a je při tom slaďour:-)

Evulefko - pamatujeme:-) a zdravíme Tebe i Vašíka:-)))

Tak já letím, právě se vzbudil, dodlábne si zeleninu a razíme ven do mrazíku…

Mějte se

Pískle s Matýskem 9m a něco

 
Evulefka
Stálice 54 příspěvků 10.01.06 17:16

To jsem si na sebe ušila bič!
Přelouskat min. deníček je fuška asi na pár dní!!! K těm kočárkům jsem se ještě nedostala,
ale Borůfko, pochopila jsem dobře, že jsi těhu? Vy jste měli termín, nějak hned po nás, že? Téda, tak to smekám! Bylo to plánované nebo spíše náhoda? Já chci moc ještě druhé, ale nevím, jestli bych to teď dávala s Vašíkem. Kdyby mi bylo tak blbě jako u prvního těhu, no potěš koště. Taky pořád myslím na Missorku, jak to dává. No holt, jste šikuly.
Evulefka

 
Evulefka
Stálice 54 příspěvků 10.01.06 17:38

Kde jste kdo????

Dítě mi spí, manžel mi spí, doma uklizeno, navařeno, já nabuzená na net a tady NIKDO!!!

 
Evulefka
Stálice 54 příspěvků 10.01.06 17:52

Holt si budu muset psát sama se sebou :-))), to jsem dopadla :-)))

Až se tady někdo objevíte, je uživ. jméno a heslo pořád stejné na rodině, jako kdysi nebo se to už změnilo? Nějak se tam nemůžu vrtnout a chtěla bych tam dát nějaké foto Vencátka.

Ď.

 
Ifca1
Echt Kelišová 8775 příspěvků 10.01.06 18:08

Ahoj,

tak včera v noci kuba plakal a nemoh se utišit, zabralo až jídlo, myslela jsem, že ho berou zoubky, ale dneska už si spíš myslím, že jsem trochu zabetonovala kaší od Hippu, protože dneska kadil jen jednou, pořád usilovně tlačí a vůbec mi necchce jíst, jogurt k snídani ještě zblajznul, ale zeleninu jsem zas ohřejvala natřikrát, pokaždý max jen dvě lžičky, pak si dal jen malou Frutapuru, kaši na véču zas jenom aby se neřeklo a teď sněd půl krajíce chleba, takže do toho břichabolu je taky pěkně rozmlsanej......teď sedía tlačí, tak se mu snad uleví, nalevjvám ho celej den pitím, ale celkovej efekt byl zatím jen ten, ze se z prochajdy vrátil totálně pročůranej až do kombinézy.

Tak jdu zkontrolovat tu plínu, pro dnešek dobrou

ivča a tlačící kubísek

PS - dneska jsem teda zkusila odendat křeslo od stolku, abych zkusila ten první krůček a výsledek byl zoufalej pláč, bál se pustit, ale strašně ke mě chtěl, tak jindy:-)

 
Ifca1
Echt Kelišová 8775 příspěvků 10.01.06 18:12

..jo a zkusila jsem mu obout botičky, byl roztomilej, jak stál přilepenej k zemi a nešlo mu udělat krok nebo se otočit, připoměl mi mě na lyžích:-)))) …a skrčuje prsty u nohou, takže to obouvání bylo perný, až jsem si myslela, že se do nich přes vysokej nárt nenarve, naštěstí zkušená babička obula botky razdva - jo bylo ty 19 a má tam tak ten cenťák místa, už aby chodil, aby je unosil, jsou fajnový…

Ivča

 
Mava
Generální žvanilka 24746 příspěvků 10.01.06 19:43

Ahoj,

tak zdravím po dnešní kontrole. Naše míry váhy v deseti měsících 8,5kg 74cm. Jsme OK. Liborek šíleně řval, bojí se vousáčů a náš doktor má kníra:-))). Ptala jsem se na tekutiny. Tak při naší váze by měl vypít asi litr a počítá se i polévka atd. Na to, že se budí a pije v noci mi řekl, že mám být ráda. Aspoň se mu čistí ledviny.

Mám dotaz nabízel vám váš dr. zařazení do programu s očkováním proti planým neštovicím, nám jo. Jde o program pro dětí 12-22měsíců. Jde o to, že nám naočkují nějakou vakcínu, pak udělají odběr. Tím zjistí přesně o jakou látku šlo. Během dvou let nás čeká ještě asi dvě očkování a odběry krve. Je to dobrovolné. Lákají tím, že za každou návštěvu u dr. kvůli tomuto programu dostaneme 1000kč. Mám týden na rozhodnutí. Dostala jsem o tom lejstro, mám si to pročíst a rozhodnout. Asi do toho nepůjdem. Vybírali jsme Hexa vakcínu, abychom Libče ušetřili injekcí. Nabízel vám to někdo???

Dnešní noc jsem vyhlásila pod heslem ,,v noci se nepije". První probuzení bylo v 21, dala jsem mu cumel a spal dál. Další probuzení 22, cumel nechtěl, pochovala jsem ho a šel spát. Další probuzení 23 to už jsem podlehla, sama jsem chtěla spát. Pak klasika až do rána. Vypil 220ml sunaru a 100ml vody. Ráno k půl páté měl pročůranou plínu. S radostí jsem ho přebalila a spali jsme až do 8hod.

Asi zkusím taky vytáhnout ten nočník. Pořád si říkám, že je na to malej, dokud si sám nestoupne a nesedne. No možná to zítra zkusím.

Výtám ztracené ovečky. Bylo vám bez nás smutno? :-)))

Marťa+Liborek

 
Maka
Závislačka 2857 příspěvků 10.01.06 20:08

Ahojky

Evulefko - tak všichni byli venku nezoufej nekdy to tu mře. Jinak u Borůfky nešlo ani o náhodu ani o nehodu:o))) Prostě to chtěli:o)

Jo ted k Mave - prohledej starší diskuse o této vakcíně se docela diskutovalo..... četla jsem to a v zá:,–(ě jsem pochopila že vyberou nějakous kupinu dětí a někomu naočkují neštovice někomu ne a pak to budou porovnávat… ale znamená to zbytečné odběry krve..... psaly tam mamče co už mají starší prcky - tak cca do dvou let - a prej odebrat krev dvouletýmu dítěti je docela horor..... takže si to radši vyhledej a přečti a zvaž všechna pro a proti… Jiank nám nikdo nic nenabízel, ale já bych do toho nešla… tím ale neříkám že pokud o tom uvažuješ, že seš špatná nebo tak… prostě ty jsi jeho máma:o)))

ještě jsem něco… jo pinquin myslím — nebo kdo že to jede na šumavu do aparthotelu - v létě jsme tam byli a je to tam super.o)))

tak nic pápá jdu na RP

 
Evulefka
Stálice 54 příspěvků 10.01.06 20:17

Já se pro dnešek loučím, Vašík má dneska asi svůj den, taťka na mě zoufale volá z ložnice, brzo vstává a jede do Čech a Vašík zrovna chce asi mejdlovat.
Mám pocit, že Vašíkovi raší 9.zoubek. Tak to bude celkem horor, protože u nás jsou zuby ÚÁÚÁ.
Tak pac a pusu Evulefka, rozjetý Vašík, zoufalý taťka.

 
sandrik
Neúnavná pisatelka 19577 příspěvků 10.01.06 21:44

Nevim co dřív, je toho zas tolik :-)))

První krůčky - Erik od Borůfky už pár krůčků předvedl dneska na srazíku a myslim, že tomu lze říkat chůze, však je to taky kluk šikovnej, ví, že se nesmí s ničim loudat, aby kolem něj máma nemusela tolik skákat, až bude mít velký bříško :-)))

Jesle - dneska byla Anetka poprvé hodinu v jesléch a byla MOC hodná, když jsem byla pryč, pořád jsem kontrolovala telefon a divila se, že mě nevolaj. Když jsem otevřela dveře a zavolala na ní, tak se ke mě nejdřív ani nehnala a jen se smála a mávala :-))) Zítra jdeme na dvě hodiny, pokud to takhle pěkně půjde, tak v pondělí jdu poprvé do práce - docela se těšim.

V noci děs - asi zuby - budila se po 1-1,5hod a v 5 na:,–(ila neutišitelný řev až do 6. Nic nepomáhalo, tak jsem se řvoucím dítětem šla dělat ranní kávu a z achvilku bylo ticho :-)) Asi chtěla taky kafe.

Evulefka - vítejte s Vašíkem zpět!!! I já si na vás pamatuju :-) na rodině je heslo i už. jméno pořád stejný.

To mi připomnělo tabulku jarňulek. Mám prosbu: jak jsem tu přes vánoce nebyla nestihla jsem sledovat ani nově příchozí, ani míry v 9. resp. v 10. měsících. Pošlete mi je prosím -všechny- na mail nebo SZ. Protože jsme obvykle byly s prcky na 9m NEBO na 10m kontrole, tak udělám sloupečky dva (a každá mi napíše ty, který má) co vy na to?
Kdo se nenajde v následujícím seznamu, tak toho nemám v tabulce, tak prosííííím napište, já vás tam doplnim (Binisi, Evulefka, bombardino, …).
Borůfka, dana26, gabule, gelenka, hajdula, ifca, irias, iv-ka, ivous, janysekC, jerry, julie, klaris, krista, lily, lliduska, luja, majule, maka, makacka, markina, matap, mava, monika_m, olda, petulinka, pinquin, pisklatko, sabik, skatulep, skrolan, solcka, vidi, zdravicko.

Pro nové - tabulka vypadá následovně:
přezdívka / jméno a věk jarňulky a manžela(partnera) / město / datum narození a jméno prcka / váha a výška při narození / v 6ti týdnech/ 3 měsících / 6m / 9 resp. 10m
Jo a děkuju za pochvaly deníčku, moc to potěší.

Dobrou Sandra a Anetka

 
sabik
Kecalka 132 příspěvků 10.01.06 21:48

Ahoj,
hlásíme se ze zamrzlích hor. Tady máme v noci -22C!!
Pinguin myslím,že jsi psala že se chystáte do Kašperek. Gratuluji, to je 1,5km od nás. Zvolili jste výborně je tady krásně.
Koukám,že se vrací stará garda, to je hezké.
Sabinka se rozlezla úkrutnou rychlostí a už nehrozí se ani otočit. Taky se začala zvedat o cokoliv (i o psa,který pouze prochází kolem ní) a ne vždy to dopadá dobře. Nočník jsme ještě nezkusili, neb ještě pořád tak nějak nesedíme uplně jistě. A sednout si z lehu, to ještě vůbec neumíme. Ach jo. Je tu ještě někdo,kdo neumí v 9 měsících hačnout??
Tak já se jdu koupnout Pa pa.
 Sabik

 
julie01
Ukecaná baba ;) 1168 příspěvků 10.01.06 21:58

Ahoj Evi Ostravačko,

moc vás s Bertíkem zdravíme do našeho téměř rodného a milovaného města. Jste doufám z Ovy nebo někde blízko, že jo?
Moc mě těší, že jsi mě zaregistrovala jako první. Pokud ses už prolouskala minulým deníčkem, tak o nášem hrníčkáři víš všechno:)

Kristy - díky za gratulaci k zubu, však jsme se načekali. A vy jste holky šikovné, Zuzajs dělá pokroky. My teď taky dost často řveme kdykoli během dne i noci, takže na Vysočině bude slušný mejdlo:) Držíme pěsti na ZK.

Dnešení noc se celkem dala. V půl jedné bojkot čaje, ale po kojení jsem ho unosila a podařilo se mi ho dostat do postýlky a pak se , tuším, vzbudil někdy kolem páté, takže jsem skoro přespaná:) Pak už byl u mě a vstával klasicky o půl osmé.
Odpo jsme ho nechali babi a jeli s Jardou na nákupy. Mám novou lyžařskou bundu, gatě a brýle, takže se hrozně těším na lyže. Už jste některá byly?

My nestříháme. Má to už sice nad ušima přerostlé, ale my ho necháme, hároše:)

Jdu spát, ale zítra jsem tu jak na koni. Dnes tu totiž byla sousedka s 4,5 měsíčním Matyáškem, co je skoro stejně těžký jak Albert!, tak jsem nestíhala.

Dobrou noc všem,

Julie a Bertík, co po kaši z flašky zase hezky usnul.

 
sabik
Kecalka 132 příspěvků 10.01.06 22:02

Ahoj Mavo,
někde už jsem to slyšela, ale myslím, že bys Liborka neměla dát. Plané neštovice jsou už jen slabej odvárek od pravejch nešt.
Nám bohatě stačilo očkování v porodnici. Na Kalmetizaci jsme byly 4× a dokonce v Krči na tuberáckém odd.Přehazovali si nás jak horkej brambor a nikdo neměl odvahu rozhodnout co dál s naší reakcí. Dál nás očkovali až po 7 měcíci a mile rádi jsme zaplatili balík za Hexa.Hlavně abychom už se nemuseli nikde ukazovat. Nemusím ti myslím popisovat jak jsem se cítila, když jsem musela s nenaočkovaným mimčem jezdit pošpitálech mezi marody a nakonec na to plicní. Těch nervů a cest a to jí vůbec nic nebylo. No fuj Never more.

 
julie01
Ukecaná baba ;) 1168 příspěvků 10.01.06 22:04

Brňačky,

četly jste tu diskuzi babykafé v Brně? Co zkusit příšte tu Pohádku nebo tu pizzerku s dětským koutkem? Už bych vás moc ráda viděla. Nespácháme něco nebo počkáme do února na Jerry? Zkusím vymámit z manži nějakou služebku do Brna.

j.

 
Olda
Kecalka 356 příspěvků 10.01.06 23:31

Ahoj,
tak jak sem včera hrdě schůzovala, tak doma z toho vyskočila teplota :(
Dnešek byl tedy velmi mamánkovský a velmi kojící. Je to naše první teplota, tak je z toho celej paf, nic ho neba a já nemám čas ani na oběd.
To mi připomíná … musím se pochválit, že se držím a nežeru :) Na váhu zatím nejdu… až v pondělí :)))

Irias … vidíš úplně mi uniklo, že už stříháte holt mám záběr hlavně na ty aktuality :) mimochodem náš strojek jede jen na sudý tak máme vlasky braný osmičkou :))) stejně jako praděda tatku beru čtyřkou, mladej to má nakoukaný, tak držel ani necek, nejdřív to chtěl studovat a furt za strojkem jak slunečnice :) no a na zarovnání už ani nedutal co mu to bzučí kolem hlávky:)

Sandři držím palečky s jeslema :))) Anetka je super, že to takhle príma zvládá.

Představte si včera sem viděla maminku s kočárem, takovej ten obr Deltim. Čekala sem na rampu na schodech do metra a protože asi hoooodně spěchala, tak vzala kočár jako golfáč do podpaží a šla ty schody sama dolu… čuměla sem jako puk. Netvrdím, že to nejde… síly na to mám taky dost, ale rozhodně mi chybí odvaha a jen myšlenka na to že ho vysypu na schodech mi dělá na nic… fuj.

Tak já du konejšit maroda… děsně sebou mrská… a určo honí někoho ze spaní. Nedávno si povídala a smál … úplně nahlas… rozsvítím mrknu na něj a on si spí a řehtá se :)))

Tak pa Olda

 
Dana26
Echt Kelišová 9105 příspěvků 10.01.06 23:34

Ahoj,tak já snad budu kojit do puberty:-)
Vojtík si zase odpolko vyřval prso.Přitom mu nic nechybělo,byl po svačině a když dostal čaj na zapití,tak flaška letěla do kouta a sápal se po mně.Samo,že jsem vyměškla a dostal ho:-(
Asi začnu být matka :,-(istka a přes den mu ho nedám.

Dnes jsem po dlouhé době vytáhla pítko na flašku.První ho kousal,pak dvakrát potáhl a skončil.Dopil se až přes cumel.Tak nevím jestli se to někdy naučí nebo jestli bude jak Mirda.Ten pil v roce z hrnku a flašek od jupíku.Přes pítka nikdy.

Tak jsem si zase postěžovala,po půlnoci hodím objednávku na oriflame a jdu spát.

d.

 
Irias
Neúnavná pisatelka 15326 příspěvků 11.01.06 08:15

ahojky,

dnes jsme vstávali velice brzy, tak jsem už hodku na netu :-))

DaNKO, já dávala první aventák kolem 6m a moc to neuměl a pak jsem ho dala až v 9m a HNED z něho pil. tak nezoufej a dál dělej ty přestávky, však on se to časem naučí. A s tou závislostí ti mohu poradit,at je jedno odpolko s tatínkem,ale u vás asi utopie, že :-)))))

ještě k MMB. není to jen bazárek hader,ale i úplně nových věcí, např. hraček, obrázků aj. a já ted už objednávám JEN na sebe, štěpa toho má už habakuk :-))

tak zatím pa Irias + š.

 
Irias
Neúnavná pisatelka 15326 příspěvků 11.01.06 08:17

Sandro, máš tam SZ

i.

 
skrolan
Extra třída :D 12299 příspěvků 11.01.06 08:47

Ahojky vsem po ranu.

Spalo se do sesti - kojo a jeste jsme to utli do pul osme - super - a to ve sve postylce.

Gratulujem k jeslickam, to je ale sikula a ty taky, ze mas tu odvahu. Drzime palecky.

Oldi, at je horecka rychle pryc.

Holky, dotaz: jake nove jidlo jste uz zaradili na obidek, nebo mimo nej? Potrebuji trosku nabudit fantazii.

Diky.
Eva a Kubik

 
skrolan
Extra třída :D 12299 příspěvků 11.01.06 09:42

Holciny, jeste jeden dotaz.
Kojim rano a vecer, muzu uz na solarko????
Myslim, ze tady nekdo psal, ze chodi, nebo chodil?

Eva

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 4 5 6 7 8 Další »

Reklama


Reklama