Mini manuál k porodu

Porod

Ahoj všem těhulkám! Posílám vám pár informací k porodu. Informace jsem nasbírala na těhotenských kurzech, v literatuře i v praxi (mám za sebou 2porody). Příště pošlu seznam, co je dobré nezapomenout do porodnice.

Fyziologický porod: bez zásahu lékaře

1.doba porodní = otevírací

 • stahy dělohy → otevírání děložního hrdla
 • prvorodičky 10 - 16 h, ženy, které rodily vícekrát 6 - 8 h

Poslíčci

 • nepravé porodní bolesti (posledních 8 týdnů) neznamenají začátek porodu, pouze přípravu dělohy na porod
 • zpočátku silné, klesající tendence, nepravidelné, zpomalování časového rytmu
 • střídat polohy, popř. se poradit s lékařem

Kdy do porodnice?
a) krvavý hlen

 • lehké zašpinění
 • i několik dnů před porodem, počkat na bolesti, odtok plodové vody

b) odtok plodové vody

 • před, během, po 1.době porodní
 • náhle všechna nebo postupně
 • bez bolesti
 • použít vložky nebo plenu
 • do 3 h přeprava do porodnice (i bez stahů) →nebezpečí infekce
 • zaznamenat čas odtoku plodové vody a barvu plodové vody - v porodnici se pak

čeká, zda do 6h od odtoku plodové vody nezačnou kontrakce, pak nutno aplikovat ATB a nejpozději po 24h vyvolat porod

c) kontrakce

 • někdy začíná jako bolest v zádech, která zesiluje a přechází do břicha
 • zpočátku slabé, zesilují, pravidelné, zkracování časového rytmu
  1. sledovat časový rytmus - počítá se vlastně doba relaxace mezi stahy - tzn. od konce jednoho stahu do začátku dalšího stahu (na začátku po 20 min., zkracování, možnost zůstat doma, pokud stahy nepřicházejí po více než 5 min. a neodtekla plodová voda)
  2. délka kontrakce - poznáme pohmatem břicha - je hodně tvrdé (na začátku 40s, pak déle)
  3. pokud jsou pouze kontrakce bez odtoku plodové vody → volat do porodnice a zjistit při jaké frekvenci a intenzitě přijet
 • jsou-li stahy každých 5min, délka stahu je 50s je čas odejít do porodnice
 • bezpodmínečný odjezd ve chvíli, kdy se objeví stah, kdy člověk není schopen ani chůze
 • poznamenat si, kdy začaly pravidelné kontrakce - přesný čas

d) krvácení jasně červenou krví

 • může se jednat o předčasné odlučování placenty, často se objevuje pocit úzkosti, silné bolesti v břiše - okamžitě zavolat 155

e) přenášení

 • odeslání ošetřujícím gynekologem - (10dnů od termínu porodu), obvykle každé 2dny kontrola v porodnici, po 10dnech se obvykle provádí indukce porodu
 • co dělat, aby se nepřenášelo:
 • tělesná aktivita (procházky, chůze po schodech 10-15min denně)
 • pohlavní styk
 • využití akupresurních bodů TS4 - mezi ukazovákem a palcem

Hospitalizace

 • nutný odpovídající nález - pravidelné kontrakce, vytvořená porodnická branka - otvírání postupně až na 8cm, pak schování lemu, spojení dělohy s pochvou - vytvoření porodního kanálu
 • pokud není odpovídající nález, jsou manželé posláni domů, doma je vhodné dát si teplou koupel - voda 37°C na 3/4-1h, k tomu 2dl červeného vína a pak buď zalehnout do postele a snažit se usnout nebo dělat nějakou práci na odreagování
 • příjem - rozhovor s porodní asistentkou:
 • odchod plodové vody, krvavý hlen, častost a délka kontrakcí
 • vyplnění porodopisu (anamnéza, porodní plán)
 • odevzdat těhotenskou průkazku, občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny
 • vyšetření mezi kontrakcemi → požádat porodní asistentku o zhodnocení situace (měření pulsu, tlaku, teploty, otevírání děložního hrdla, monitorování kontrakcí a pulsu plodu (30min) - 1.číslo udává počet ozev plodu/min (120-160), 2.číslo sílu stahu, poloha dítěte
 • příchod lékaře - zhodnocení porodních cest
 • převlečení do ústavního oblečení (je vhodné vlastní oblečení vzít zpět domů)
 • odchod na porodní pokoj (případný nálev, holení..)
 • kontrola porodní asistentkou každých 15 - 20min. (srdeční činnost dítěte), po 1,5-2h vaginální vyšetření (potom častěji)
 • v této fázi se porodní cesty otvírají zhruba 1-2cm/h
 • obvykle možno jíst (nejlépe ovoce, jogurty, piškoty, rozinky,…)

Uklidňující prostředky

 • medikamenty
 • anestetika, analgetika
 • epidurální analgesie
 • injekce do spodní části zad, dočasné znecitlivění nervů v dolní části zad (různá dávka)
 • účinky do 20min., trvají 2h
 • inhalace plynu
 • útlum ostří bolesti, před začátkem kontrakce
 • účinky do 30s
 • NPA
 • impulsy elektrického proudu

Ostatní

 • elektronické monitorovací zařízení
 • zaznamenává ozvy plodu, kontrakce
 • návrh od lékaře, v zájmu dítěte
 • biperace (protržení) vaku blan
 • pokud nedošlo k odtoku plodové vody
 • během kontrakce
 • otevření hrdla 5cm

Jak přežít 1. dobu porodní?

 • mezi stahy se pohybovat (doma → neodešla-li voda, jinak leh na boku), při kontrakci zaujmout pohodlnou polohu
 • držet se zpříma (nohy na šíři kyčlí, ramena doširoka ) → stahy budou silnější a účinnější
 • při kontrakci se soustředit na jeden bod v místnosti
 • mezi stahy se uvolnit
 • chodit často močit (každou hodinu)
 • dodržovat pitný režim (nebezpečí dehydratace, mdlob,…), po každé 2-3 kontrakci
 • využít pomůcky: balón (sedět, opírat se hrudí v poloze kleče), houpání na laně, sprcha teplou vodou, masáže
 • při zádových bolestech → klek na čtyři, kroužit pánví
 • stimulace kontrakcí
 • svalová masáž kolem pupku v průměru 10cm, lehce masírujeme buď postupně v základních čtyřech stranách, nebo jemnými krouživými pohyby
 • tření bradavek
 • akupresurní body proti bolesti - mezi palcem a ukazovákem ruky, v oblasti vnitřního kotníku (4 prsty nad vnitřní kotník a přitláčet směrem ke kosti)
 • soustředit se na dýchání (odvádí od bolesti), začátek kontrakce dýcháme zhluboka (nos, ústa), vrchol kontrakce mělké, rychlé dýchání , v době relaxace se snažit uvolnit a využít hluboké břišní dýchání
 • úlevové polohy

a) ve stoje

 • čelem k partnerovi, rukama ho držet za krkem, partner masíruje oblast kříže,partnerka pomalu pohybuje pánví (v situaci kdy spíše jsou bolesti v zádech)
 • zády se opřít o partnera, partner jemně masíruje podbřišek, partnerka pomalu pohybuje pánví (v situaci, kdy je bolest spíše soustředěna do oblasti podbřišku)

b) sezení na balónu

 • když odteče plodová voda - nesedět na tvrdém, ale pouze na míči, případně na WC
 • při stahu se pohupovat na balonu (nahoru, dolu), v relaxaci krouživé pohyby na balonu, možno ve sprše sprchovat břicho a záda

c) ve dřepu

 • zvýšení prostoru v pánvi o 20-30%, partner sedí na balonu, partnerka je ve****dřepu o jeho nohy opřená zády, drží mě za lokty či přidržuje v ramenech
 • partner ve stoje, drží ženu, která je ve dřepu, za ruce a houpe ji k sobě, od sebe

d) partner v kleče (na všech čtyřech)

 • partnerka též v kleče, kolmo na jeho záda se opře rukama, partner krouží****dopra­va, doleva

e) partner na balónu

 • partnerka v kočičím postoji, opřená o jeho stehna rukama, čelem k němu,****hlava v prodloužení, pohyby pánví

Pomoc partnera

 • uklidňovat, povzbuzovat
 • opora během kontrakce, návrh změny polohy, držet za ruku
 • myslet na pitný režim, správné dýchání
 • masáž dolní části zad (třezalkový olej), přiložení láhví s teplou vodou

Přechodná fáze:

 • konec 1. doby porodní (půl hodiny), minutové kontrakce po minutě
 • někdy doprovázena zvracením, mrazením
 • pokud není dostatečně otevřená děložní branka, žena nesmí tlačit (i když má nutkání tlačit) → zaujmout polohu v kleku opřená o lokty s vystrčeným zadečkem, při kontrakci využít psí dýchání (nádech do břicha, výdech jako pejsek)

**

2.doba porodní = otevírací**

 • úplné rozvinutí branky děložní → otevření děložního hrdla (10cm)
 • 20 - 30min., pokud více jak 1h → použití kleští
 • sledování ozev plodu
 • častější, silnější a delší stahy
 • tlačení (dlouhé) během kontrakce → větší efektivnost
 • řízené tlačení → řídí porodní asistentka

→ po každé kontrakci měří srdeční ozvy → když se objeví temeno, asistentka požádá o netlačení (mohlo by dojít k natržení hráze → použít psí dýchání

 • po porodu hlavičky vyčistí por. asistentka dítěti oči, nos, ústní dutinu, zkontroluje pupeční šňůru
 • po porodu tělíčka je dítě položeno matce na břicho

Zvláštní procedury:

 • episiotomie (nástřih hráze)
 • při nebezpečí natržení (lépe se hojí, ale špatně se sešívá)
 • kdy: žena nedokáže kontrolovat tlačení, při klešťovém, předčasném porodu, u dětí s dýchacími obtížemi
 • zpětné sešití bez vytahování stehů
 • bolestivost 10 - 14 dní (problémy při močení, sezení (na nafukovacím kole), sušení (použít fén)
 • prevence: umět uvolnit svaly pánevního dna, držet se za porodu zpříma, masáž hráze 4 - 6 týdnů před porodem (lubrikační gel s tea tree oilem, fa:Dr. Muller), není nutná při porodu do vody
 • klešťový porod
 • provedení: nástřih → kleště obejmou hlavičku dítěte
 • kdy: dítě nelze vytlačit, dýchací obtíže u dítěte, předčasný porod
 • nebezpečí: zhmožděniny na hlavě
 • vakuumextrace
 • provedení: kovový pohárek napojený na vakuové čerpadlo se připevní na hlavičku dítěte
 • kdy: viz klešťový porod
 • nebezpečí: otok s modřinou na hlavičce
 • indukce (umělé vyvolání porodu)
 • 7 - 10 dní po termínu porodu, z důvodu nebezpečí selhání placenty
 • provedení: a) tableta do pochvy
 1. propíchnutí vaku blan
  c) infuze → hormony
 • porod koncem pánevním
 • dítě vychází zadečkem napřed
 • delší, obtížnější porod (nástřih, kleště, císařský řez
 • císařský řez
 • komplikace při porodu (celková anestezie)
 • předpokládaný (možnost epidurální anestezie - výhodnější pro adaptaci matky a miminka po porodu)

Jak přežít 2. dobu porodní

 • při přitláčení (neřízené tlačení bez porodní asistentky na začátku 2.doby porodní) vhodné využít žebřiny, pomoc partnera (partner sedí na židli, partnerka proti němu na stehnech, zadek má vyvěšeny směrem dolů - visí jen zapřená koleny, manžel drží kolem zad)
 • při řízeném tlačení (vede por. asistentka) zaujme žena polohu, ve které chce porodit (sed na zemi, stoličce, leh na zádech, na boku, polosed na vaku, …
 • řídit se radami porodní asistentky
 • při kontrakci maximálně tlačit
 • mezi stahy odpočívat, uvolnit pánevní dno
 • nemyslet na ovládání močového měchýře a řitního svěrače
 • při tlačení se držet zpříma
 • správnědýchat→ břišní dýchání (nádech do bříška, zavřít oči a pusu, hlavu na prsa, zadržet dech a tlačit na konečník, výdech, zvednout hlavu → opakovat dokud neskončí kontrakce, alespoň 3× za minutu - délka tlačení 20, 17,15s), prevence návalů horka do hlavy - několikrát polknou před nádechem

→ fáze relaxace - 1min, dýchat hluboce do bříška, vydechovat ústy, nohy možno dát do žabáka

Pomoc partnera

 • povzbuzení, uklidnění
 • držet za ruku …
 • přidržování hlavy, končetin,… ženy při řízeném tlačení

3. doba porodní = vypuzení placenty

 • během nebo po porodu dítěte → injekce oxytocinu (urychlí děložní stahy) → kontrakce dělohy → vypuzení placenty
 • 15 - 20min., max.1h, pak nutno odstranit placentu zákrokem v celkové anestezii
 • většinou nebolestivé
 • provedení: por. asistentka jemně táhne placentu ven z těla, zároveň lehce tlačí na břicho → zkontroluje, zda je úplná
 • lékař ošetří poporodní poranění a popř. sešije hráz

**

4.doba porodní = doba klidu**

 • matka:

→ odpočívá na porodním sále (2h) pro případ komplikací (s manželem a dítětem) → měření tlaku, teploty, očištění → vedlejší účinky fyz. a psych. vypětí → zvracení, zimnice, mdloby → pomoc partnera (zdr. sestry) → svačinka po porodu - vhodné vzít vlastní - co má člověk rád → vymočení (nutno do 6h po porodu), osprchování, přechod na oddělení šestinedělí

 • novorozenec:

→ měření apgar skóre (7 - 10bodů) → dýchání, srdeční frekvence, zbarvení kůže, pohyb → měření, vážení → první přiložení dítěte k prsu

Hodnotilo 17 lidí. Score 4.7.

Reklama


Reklama

 Váš příspěvek
 
vvero
Ukecaná baba ;) 1113 příspěvků 27.02.12 21:55

Děkuji za připomenutí. Můj první porod byl císařským řezem a i když jsem měla znalosti z předporodního kurzu, od té doby jsem skoro na vše zapomněla. I partner už jistě neví, co při porodu dělat. Bylo by dobré si tento článek vytisknout :potlesk: :palec:

 
usta2  28.02.12 10:59
ad konec pánevní

průběh porodu koncem pánevním je velmi individuální. já jsem rodila koncem pánevním 2× a hlavičkou 1×, a výrazně lepší mi subjektivně přišly ty konce pánevní. děti byly menší a tolik mě to při tlačení nebolelo zřejmě proto, že zadeček je měkčí než hlavička.

 
mamazelka
Kecalka 358 příspěvků 09.03.13 15:06

Tak konečně mi to někdo vysvětlil že tomu rozumím a dokáží si to trochu představit…

Vložit nový komentář

Reklama


Reklama