Mediální gramotnost je v Česku nízká. Dostatečné vzdělání chybí i učitelům

Podle průzkumu je v Čechách nízká mediální gramotnost. Hlavně děti se v informacích ztrácí. Odborníci poukazují na to, že by se měly už od školy učit chápat práci s textem, a to v rámci mediální výchovy.

Mediální gramotnost je v Česku nízká. Dostatečné vzdělání chybí i učitelům Mediální gramotnost je důležitá. Zdroj: Profimedia.cz.

Informací je až příliš

Internet, televize i rádia přináší spoustu informací. Děti však mají problém se v této záplavě zorientovat. K tomuto účelu slouží mediální výchova, ve které se žáci učí, jak média fungují, a je součástí výuky už od základní školy a pokračuje také na středních a vysokých školách. Zatím se však nejedná o samostatný výukový předmět, ale pouze součást jiných předmětů – nejčastěji českého jazyka, občanské nauky nebo základů společenských věd.

Následkem nedostatečné mediální gramotnosti se lidé snadněji nechají přesvědčit k názorům, které jim nejsou vlastní, strhnout k populismu a ovlivnit. Důsledkem je změna vnitřních hodnot, pochybnosti o vlastních názorech a mnohdy až slepá důvěřivost.

Odborníci se domnívají, že vzdělání v oblasti mediální gramotnosti a kritického myšlení je důležité a školy by měly klást větší důraz na kvalitu a hodnotu informací, které žákům předávají. Podcenění této problematiky ohrožuje nejen naše děti, ale i budoucnost nás všech.

Učitelka z prvního stupně základní školy v Říčanech, Eliška Babková, k tomu říká. „Mediální výchova se na prvním stupni stala součástí českého jazyka. Je dobré s ní začít hned na konci první třídy, když už děti umí číst. Třídní učitel může mediální výchovu nenásilně a nenápadně začlenit i do dalších předmětů, například do prvouky článkem o přírodě, ve výtvarné výchově si žáci mohou zkusit sami dohledat výstavy obrazů, nebo v tělocviku se zmínit například o běhu v rámci dobročinné akce. V českém jazyce lze také využít dramatizace k nácvikům rozhovoru, čtení článku s následnou diskusí. Do jaké míry se učitel pustí do mediální výchovy, záleží na jeho osobním zájmu o vzdělávání se v této oblasti, ať už formou školení, nebo samostudia.“

Mediální výchova nemá velké úspěchy

Mediální výchova však naráží na řadu problémů a nedostatečností. Většina učitelů nemá dostatečné zkušenosti. Podle náměstka ústředního školního inspektora absolvovalo mediální výchovu jako předmět v rámci studia asi 12 % kantorů a 25 % se zúčastnilo seminářů a konferencí na téma mediální výchovy. Podle odborníků je však důležité klást důraz na to, aby se kantoři v této oblasti neustále vzdělávali.

Česká školní inspekce chodí sledovat práci vyučujících přímo do tříd a na konci minulého roku vydala prohlášení, které není příliš uspokojivé. Test z vybraných témat mediální výchovy, který absolvovali žáci 9. ročníku ZŠ a 2. ročníku SŠ, poukázal na to, že žákům chybí řada informací a vědomostí.

Úroveň výuky ve školách hodnotíte také v diskuzích

Téma Poslední příspěvek Reakcí

Výuka ve škole

17.7.19 15:02
129

Na co si dát pozor při výběru ZŠ

9.9.12 20:31
40

Jaký je váš názor na mediální gramotnost dětí?

Autor:

Martina je maminkou osmiletého školáka a psaní je jejím koníčkem i prací. Většinu času věnuje redakční činnosti pro eMimino a Arome.cz. Píše převážně rozhovory, příběhy, aktuality i PR články. více

Témata článku

Přečtěte si také

Váš příspěvek

Odesílám...