Ředitelka Cermatu: Snažili jsme se uchazečům co nejvíce pomoci

Koncem května začala pro tisíce studentů středních škol praktická část letošních maturit. Následovat budou postupně další, včetně povinných zkoušek z českého a cizího jazyka. O maturitách jsme si popovídali s Michaelou Kleňhovou, ředitelkou Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Ředitelka Cermatu: Snažili jsme se uchazečům co nejvíce pomoci Začínají maturity. Jaké změny přichystal Cermat? Zdroj: Profimedia.cz.

Michaelo, Cermat má na starosti státní maturity, závěrečné zkoušky a jednotné přijímačky na střední školy. Museli jste je přizpůsobit současné situaci?

Nejvíce se nás samozřejmě dotklo zavedení mimořádných opatření a zejména pak změna legislativního rámce zkoušek pro letošní školní rok. Maturanti letos nebudou konat písemné práce ve společné části maturitní zkoušky a uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu. Podmínky konání se drobně změnily i u závěrečné zkoušky. Zkrátil se také časový rozestup mezi konáním maturitních didaktických testů a jednotné přijímací zkoušky. Kratší jsou i lhůty pro zpracování výsledků. Z organizačního pohledu bylo změn opravdu hodně.

Obsah zkoušek, tedy rozsah učiva, které je zkouškami ověřováno, však pro letošní školní rok zůstává beze změn. Pro společnou část maturitní zkoušky jsou závazné katalogy požadavků a pro jednotnou přijímací zkoušku jsou ověřované vědomosti a dovednosti uchazečů stanoveny specifikacemi požadavků.

Právě na nerovnost uchazečů u přijímacích zkoušek na střední školy upozorňují mnohé neziskové organizace. Tisíce dětí ze sociálně znevýhodněných rodin nemělo letos možnost se na přijímačky připravovat ve škole, mnohé se neúčastnily ani online výuky. Jak tento problém vnímáte vy?

Samozřejmě víme, že se o tomto tématu vede veřejná diskuze. Naše role je však v tomto ohledu značně omezena právními předpisy. Úkolem Cermatu je připravit zadání testů, doručit ho na školy a následně testy vyhodnotit. Nikoliv uchazeče na zkoušku připravit. Vzhledem k mimořádné situaci jsme se ale snažili uchazečům co nejvíce pomoci. Na našich webových stránkách jsme zřídili sekci Přijímačky bez obav, ve které jsou k dispozici nejdůležitější informace o zkoušce. Uchazeči zde naleznou např. návod, jak správně vyplnit záznamový arch a ukázky způsobu hodnocení některých úloh.

V rámci podpory uchazečů při přípravě na zkoušky jsme od poloviny dubna postupně publikovali průvodce řešením testů obsahující ukázky možných řešení úloh. V současné době mají uchazeči k dispozici již třicet sedm průvodců a další budou ještě přibývat. Bez ohledu na mimořádnou situaci je na našem webu veřejně dostupných také dvacet osm testů pro každý typ oboru.

Od 6. května jsme navíc pro uchazeče zpřístupnili aplikaci Procvič přijímačky, která umožňuje procvičování testů nebo tematických skupin úloh a jejich následné vyhodnocení. U většiny úloh jsou k dispozici také ukázky řešení. Zatím jsou v aplikaci k dispozici testy z řádných termínů 2019, prvního řádného termínu 2018 a ilustrační testy pro rok 2020. Další testy z předchozích let budou do aplikace průběžně doplňovány.

Přečtěte si více o zprávě České školní inspekce, která zjistila, že se tisíce dětí neúčastnily online výuky »

Jak jste vnímali možnost, že by letošní maturanti získali pouze „úřední maturitu“? V jaké podobě budou letošní maturity vlastně probíhat?

Vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem bylo reálnou variantou, pokud by nedošlo ke zlepšení epidemiologické situace a školy by zůstaly zavřené. Z našeho pohledu je však pro zachování kontinuity maturitní zkoušky lepší, pokud se zkouška uskuteční, i když za změněných podmínek a za zpřísněných hygienických opatření.

Nejvýraznější změnou v organizaci maturitní zkoušky je již zmíněná úprava struktury zkoušek z českého jazyka a cizích jazyků, které se budou konat pouze formou didaktického testu a ústní zkoušky, tedy bez písemné práce. Jak u maturitní zkoušky, tak u závěrečné zkoušky je dalším letošním specifikem skutečnost, že zkoušku budou konat všichni žáci, kteří podali přihlášku. Oproti předchozím letům tak ke zkoušce přijdou i ti, kteří by za standardní situace nebyli ke zkoušce připuštěni z důvodu neukončení posledního ročníku, resp. ti, kteří by dělali „reparát“, nebo opakovali poslední ročník.

Celé české školství prošlo za posledních pár měsíců významnou proměnou. Co jste si z něj odnesli v Cermatu? Chystáte nějaké významnější změny?

Velice rychle jsme si uvědomili, že léta zaběhnutý systém se může v okamžiku změnit. Zároveň jsme si ale ověřili, že jsme na tyto změny schopni pružně reagovat a zajistit přípravu zkoušek i za ztížených podmínek. Naše činnost je obecně navázána zejména na právní předpisy stanovující podobu zkoušek a podmínky jejich konání. Pokud bude v příštím roce platná v současné době schvalovaná novela školského zákona, pak dojde k výrazným změnám v podobě maturitní zkoušky. Na tyto změny budeme muset okamžitě reagovat a připravit maturitní zkoušku v nové podobě.

A co si o letošních maturitách a přijímačkách myslíte vy? Napište nám do komentářů.

Autor:

Klárka se už řadu let věnuje dětem, a to v rámci neziskového sektoru i dětského oddílu. Na eMiminu a Arome působí jako redaktorka. více

Přečtěte si také

Váš příspěvek

Odesílám...