na přehled Encyklopedie

Příčiny potratu

Proč dojde k potratu? Za samovolný potrat, zejména na začátku těhotenství, často mohou genetické odchylky plodu. Ze strany ženy může být problém v poškození dělohy, infekci nebo závažném onemocnění.

Nejčastější příčiny potratů

Příčiny potratu ze strany plodu

 • nedokonalé nebo nevhodné místo uhnízdění plodu (nidace plodu) v dutině děložní
 • odchylky v genetické výbavě plodu - jak to funguje?

Člověk má 46 chromozómů (nosičů genů). Těchto 46 chromozómů tvoří 23 páry. Pár vždy obsahuje jeden chromozom od otce a jeden od matky. Každý chromozóm obsahuje určitý počet genů (množství genetické informace). Jakákoliv odchylka od tohoto normálního stavu způsobuje problém.

Při chybějícím či naopak přebývajícím chromozomu dochází většinou k potratu již v počátcích těhotenství, případně se narodí dítě s vrozenou vývojovou vadou např. Downův syndrom nebo Turnerův syndrom.

Pravděpodobnost vzniku plodu s tímto problémem výrazně stoupá s věkem matky.

Příčiny potratu ze strany otce nebo matky

Někdy je přenašečem genetického problému jeden z rodičů. Ačkoliv má sám správné množství genetického materiálu (a je zdravý), má ho chybně mezi chromozomy rozdělený. Plodu tedy vždy něco chybí či přebývá - tato příčina způsobuje opakované potraty a je na místě genetické vyšetření.

Příčiny potratu ze strany matky

Potrat vyvolává zánět v děloze nebo nádorové poškození dělohy, takzvaná myomatóza (několik myomů, nádorů z děložní svaloviny). Děloha může být také špatně vyvinutá, poškozená po předchozích porodech či potratech.

Potrat v druhém trimestru může způsobit inkompetence děložního hrdla, tedy pootevřený vstup do dělohy. Děložní hrdlo může zůstat pootevřené z několika důvodů

 • umělé ukončení těhotenství
 • komplikovaný porod nebo potrat
 • chirurgický výkon na děložním hrdle při gynekologických operacích

Také intoxikace (otravy) mohou ohrozit dítě během celého těhotenství, nejčastěji však dochází potrat v prvním trimestru. Rizikový je jak alkohol v těhotenství, tak kouření v těhotenství. Dále plod ohrožuje olovo, formaldehyd, benzen nebo anestetické plyny - proto pozor v laboratořích, nemocnicích a chemickém průmyslu. Taková práce v těhotenství ohrožuje ženu i dítě.

Onemocnění matky, které mohou vyvolat potrat

 • špatná funkce štítné žlázy - buď snížená funkce štítné žlázy, nebo zvýšená funkce štítné žlázy
 • špatně léčená cukrovka (diabetes mellitus)
 • některá komplikovaná ledvinná, dýchací či srdeční onemocnění
 • systémový lupus erythematodes
 • poškození jater
 • infekční onemocnění - chlamydiové infekce, zarděnky, syfilis, herpetické viry, kapavka, malárie, salmonela, toxoplazmóza, listerióza a další.

Vnější vlivy

Předčasný porod, respektive potrat může výjimečně spustit odběr plodové vody, takzvaná amniocentéza. Potrat výjimečně vyvolají i velké otřesy, například při autonehodě. Proto se doporučuje při řízení auta používat bezpečnostní pásy pro těhotné.

Diskuse o tomto tématu:

Váš příspěvek
Jaká informace podle vás chybí v hesle
"Příčiny potratu"?