na přehled Encyklopedie

Porodní asistentka a jak ji vybrat

Porodní asistentka je odborná pracovnice, která může samostatně pečovat o ženu v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Dohlíží také na péči o novorozence. Může svoji činnost provádět i bez doporučení lékaře, ale pouze u bezproblémově probíhajícího těhotenství, porodu a šestinedělí.

Porodní asistentka a kvalifikace

Česká porodní asistentka získala svou odbornost vysokoškolským studiem a má potřebné znalosti v péči o maminku. Její vzdělávání a činnost upravuje Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních a na něj navázané právní předpisy.

Co dělá porodní asistentka?


Do práce porodní asistentky spadá především vysvětlování a učení budoucích maminek, jak správně ošetřovat dítě nebo také jak upravit jídelníček, aby při kojení dítěti ani matce nechyběla žádná důležitá složka potravy.

Může sledovat ženu během těhotenství a v případě nalezení problému ji posílá na lékařské vyšetření. Významnou částí její práce je příprava ženy na porod. Pokud poté jde o porod bez komplikací a nic nenasvědčuje ohrožení matky či dítěte, může ho i sama vést.

Porodní asistentka také navštěvuje maminku s dítětem doma v průběhu šestinedělí. Pomáhá jí řešit případné problémy v péči o novorozence, řeší rehabilitaci a cvičení po porodu. Kontroluje také zdravotní stav maminky i novorozence.

Porodní asistentky také vedou předporodní kurzy.

Porodní asistentka vs. dula - jaký je mezi nimi rozdíl?


Porodní asistentka

 • má ze zákona potřebné vzdělání k vykonávání této profese - tříleté bakalářské studium zakončené státní závěrečnou zkouškou
 • po ukončení vzdělání absolvovala příslušnou praxi ve zdravotnickém zařízení
 • byla jí udělena licence k samostatnému vykonávání povolání porodní asistentky
 • po udělení licence může ze zákona sama vést porod (pokud probíhá bez komplikací, tak i bez přítomnosti lékaře)
 • pečuje o ženu během těhotenství a dodává jí potřebné informace, doporučení a podporu
 • vede předporodní kurzy - během těhotenství tak nastávajícím maminkám a tatínkům poskytuje důležité informace ohledně nadcházejícího porodu a přípravy na něj. Pomůže např. sestavit porodní plán, poradí, jak zvládnout porodní bolesti apod.
 • během porodu sleduje stav rodičky a v případě komplikací má povinnost zprostředkovat nastávající mamince odbornou lékařskou péči
 • během porodu mamince pomáhá nalézt nejvhodnější způsob, jak přivést miminko na svět a pomáhá jí ulevit od bolesti - např. prostřednictvím masáže, aromaterapie
 • po narození miminka o něj pomáhá pečovat a radí maminkám, jak se o něj postarat
 • radí maminkám, jak správně kojit a pečovat o miminko
 • je maminkám k dispozici v průběhu celého šestinedělí

Dula

 • nastávající mamince poskytuje především psychickou podporu - a to v období těhotenství, během porodu i v období šestinedělí
 • neposkytuje zdravotnické služby - nemá k tomu potřebné vzdělání ani licenci, a tedy oprávnění ze zákona
 • nenahrazuje tedy péči porodní asistentky nebo lékaře
 • s lékařským personálem ale spolupracuje, stejně tak s partnerem a případně dalšími členy rodiny
 • pomůže mamince sestavit porodní plán
 • během porodu je jí plně k dispozici - pomáhá ulevit od bolesti a usnadňuje rozhodování při výběru polohy, použití léků apod.
 • během porodu může usnadnit komunikaci mezi rodičkou a zdravotnickým personálem
 • po narození miminka pomůže novopečené mamince se zahájením kojení
 • v období šestinedělí pomáhá mamince se zvládnutím péče o novorozence a podporuje celou rodinu, např. i menší výpomocí v domácnosti

Zajímá vás více informací? Zeptejte se odbornic přímo v Poradně duly na eMiminu.

Rozdíl mezi porodní asistentkou a dulou vysvětlují také maminky na eMimino.cz:

sovička píše: „Rozdíl mezi dulou a porodní asistentkou je ten, že dula s tebou bude, bude tě podporovat, udělá ti masáž, poradí ti. Ale nebude vést porod. V Brně jsou dvě nebo tři porodní asistentky, které mají smlouvy s Bohunicema a Obilňákem a které tam mohou doprovázet klientku a samy vést porod, samozřejmě pokud nenastanou komplikace.“

beckie píše: „PA mít s sebou můžou ovšem jen jako doprovod, do porodu jí nikdo nedovolí zasáhnout, logicky ani nesmí. Pokud nebude zaměstnanec příslušného oddělení, tak Ti bude moci dávat jen psychickou podporu, radit, pomáhat, popř. pomůže komunikovat s personálem.“

Pohlédněte si také video na téma Kdo je porodní asistentka

Diskuse o tomto tématu:

Váš příspěvek
Jaká informace podle vás chybí v hesle
"Porodní asistentka a jak ji vybrat"?