na přehled Encyklopedie

Porod do vody

Porod do vody je alternativní, přirozený porod. Probíhá v prostorné vane nebo speciálním nafukovacím bazénku. Voda má teplotu o něco málo vyšší, než je teplota lidského těla.

Do vody se běžně vstupuje ke konci první doby porodní, aby nebyl pobyt ve vodě příliš dlouhý a pro maminku nekomfortní. Až druhá doba porodní je čas, kdy maminka vstupuje do vody – je to doba cesty dítěte porodními cestami až do jeho porodu. Tato fáze trvá tedy jen několik minut. Aby se předešlo možné infekci, třetí doba porodní (porození placenty) probíhá vždy už mimo vodní lázeň.

Výhody porodu do vody

  • Dítě v těle maminky obklopuje plodová voda. Porod do vody je tak pro něj plynulejším přechodem, zmírní se tak šok při porodu.
  • Teplá voda mírní porodní bolesti.
  • Tkáně jsou uvolněnější, proto se tvoří menší nebo dokonce žádné poporodní poranění.
  • Maminka má možnost rodit v jiné, přirozenější poloze než na křesle.
  • Porod probíhá v příjemném prostředí.

Porod do vody se nehodí pro všechny maminky. Předně nesmí jít o předčasný porod, nebo porod, u kterého se očekávají jakékoliv komplikace. Maminka také nesmí trpět infekčními chorobami. Rizika porodu do vody by se znásobila, hrozilo by infikování miminka nebo velké krvácení ženy.

Porod do vody nabízejí pouze některé porodnice s příslušným vybavením a proškoleným personálem. Je ale potřeba mít porod do vody domluvený předem, aby se vše stihlo připravit. V zahraničí je běžný také porod do vody doma a vede ho porodní asistentka.

Diskuse o tomto tématu:

 Váš příspěvek
Jaká informace podle vás chybí v hesle
"Porod do vody"?

Reklama


Reklama