na přehled Encyklopedie

Poloha plodu v těhotenství

To, kde se plod v děloze nachází závisí na tom, kde se oplozené vajíčko v děloze uhnízdilo. Vajíčko se uhnízdí nejčastěji v horní části dělohy v její zadní části.

V prvních fázích těhotenství se poloha plodu mění, protože má relativně velké množství prostoru pro pohyb. Jak ale roste, omezuje se i místo, ve kterém se může pohybovat a v posledních třech měsících je už jeho poloha stabilní. Gynekolog proto během posledního ultrazvukového vyšetření nebo při vyšetření před porodem polohu plodu zjistí a rozhodne, zda jsou možné komplikace způsobené polohou plodu.

Zajímá vás, jak se miminko vyvíjí během těhotenství? Projděte si sekci Týden po týdnu

Abychom polohu plodu správně pochopili, musíme si nejdřív popsat jednotlivé osy, které dělohou procházejí. Jedná se o podélnou osu, směřující z horní části dělohy směrem dolů k pochvě. Dále o příčnou osu, která je na podélnou osu kolmá. Další osa je pak šikmá. Tato osa není kolmá ani na jednu z předchozích os.

Podle těchto os pak lékař pojmenuje jednotlivá postavení plodu v děloze. U nich pak ještě dodá, zda dítě směřuje ven z dělohy hlavičkou nebo některou jinou částí těla.

Poloha podélná hlavičkou


V této poloze dítě leží v děloze hlavičkou dolů, jeho nohy směřují ke stropu dělohy. Tím také může probíhat zásobení mozku, který pro svůj vývoj potřebuje velké množství krve. Tato poloha je pro porod optimální. Záleží ale také na tom, kam se miminko otočilo – zda mu obličej směřuje ke křížové kosti matky, do lopat kyčelních a nebo směrem ke stydké kosti.

Poloha podélná hlavičkou záhlavím


Při této poloze má dítě hlavičku ohnutou bradou k hrudníku, záhlavím tedy doléhá na dno dělohy. Tato poloha je pro porod optimální.

Deflexní podélné polohy hlavičkou


Při těchto polohách není hlavička ohnutá bradou na hrudník, ale je zvrácena na záda různou měrou. Lékař proto rozlišuje polohy předhlavím, čelní a obličejové. Jedná se o poměrně výjimečné situace, které je nutné řešit císařským řezem.

Poloha podélná koncem pánevním


Tato poloha je stejná jako poloha podélná hlavičkou, liší se ale tím, že dítě má v matčině pánvi dolní část těla. V této poloze může mít dítě pouze jednu nožičku a druhou nataženou, může jakoby sedět v tureckém sedu. Variant je poměrně mnoho a záleží na každém případu. Přečtěte si, jak probíhá porod koncem pánevním.

V určitých případech lékař může provést obrat plodu hlavičkou dolů. Pro tento výkon budete hospitalizovaná na jeden den na gynekologicko–porodnickém oddělení. Provádí se do 40. týdne těhotenství.

Poloha příčná, poloha šikmá


Obě tyto polohy jsou pro průběh porodu poměrně nepříznivé. Pokud se o nich ale ví předem, předejde se tak komplikacím.

Polohy vícečetných plodů (dvojčat, trojčat)


I v tomto případě je několik typů poloh. Záleží na tom, zda mají děti společnou placentu a plodové obaly – to se liší u dvojčat jednovaječných a dvouvaječných. Přečtěte si více v článku Dvojčata a vícerčata.

Poloha placenty


Pro zdárný průběh porodu lékař musí také určit, kde se v děloze nachází placenta. Ta by měla během porodu odcházet až jako poslední. V určitých případech se ale nachází v dolní části dělohy a brání tak výstupu plodu z dělohy při porodu. Takto umístěná placenta se nazývá placenta praevia a je často zdrojem krvácení v předporodní době. Přečtěte si také článek Nízko položená placenta v těhotenství.

Diskuse o tomto tématu:

 Váš příspěvek
Jaká informace podle vás chybí v hesle
"Poloha plodu v těhotenství"?

Reklama


Reklama