na přehled Encyklopedie

Dítě 2,5 roku: Už to jde i bez plenek

aneb období mezi 24. - 30. měsícem

Ve 2,5 letech se už dítě obvykle zbavilo plenek a nastává čas na osamostatňování i v osobní hygieně. Dítě si uvědomuje, že je skutečná osobnost a ví, kdo je a nazývá se svým křestním jménem. Zvládá jízdu na tříkolce. Má bujnou fantazii a miluje čtení pohádek a různá vyprávění. Pokud je dítě připravené, můžete ho dávat na několik hodin do školky.

2,5leté dítě je velmi citlivé a milé, mnohem lépe si s ním rozumíme a snadněji se vychovává, než v předchozím období. Dítě je schopné logického myšlení, zkoumá vše a rádo zjišťuje, jak která věc funguje. Dítě je zvědavé, živé a má potřebu nezávislosti, proto se často stává, že nám zmizí z očí na ulici nebo v obchodě. Proto ho nespouštějte nikdy z očí.

Tělesný vývoj 2,5letého dítěte


Stavba těla se postupně mění, zakulacené tvary mizí a tělo se vytahuje a sílí. Dítě zná dobře svůj organismus, umí pojmenovat i jeho části. Pořád skáče, běhá a stále dokola. Dítě dokáže chodit bez cizí pomoci nahoru a dolů po schodech. Často dokáže zacházet i s malými nůžkami a dovede stříhat. Sklenici udrží plnou v jedné ruce, aniž by ji vylilo.

Řeč 2,5letého dítěte


Dítě má většinou slovní zásobu mezi 30 – 300 slovy. Často dokáže správně skládat rozvité věty, používá správný slovosled nebo rod přídavných jmen a zájmen.

Výslovnost se zlepšuje, dítě už může znát několik písniček.

Rozšiřujte dítěti slovní zásobu prostřednictvím vjemové zkušenosti - ochutnáváním, dotýkáním se věcí, nasloucháním, pozorováním okolí.

Očkování

Povinné očkování okolo 21.-25. měsíce je 1. dávka očkovací látky Priorix. Doporučené očkování je pak Priorix Tetra, 2. dávka (očkování proti planým neštovicím, spalničkám, zarděnkám a příušnicím).

Sociální vývoj 2,5letého dítěte


Sociální vztahy 2,5letého dítěte se vyvíjejí v tomto období pomalu. Dítě je rádo v kontaktu s vrstevníky, ale ještě si neumí dobře počínat ve vztazích. Morálka a trpělivost není u dítěte na dobré úrovni, a proto se dítě může často dostávat do konfliktních situací. Nebojte se, časem se to začne zlepšovat.

Co už umí 2,5leté dítě?

 • Udrží rovnováhu na malé ploše chodidla – umí chodit po špičkách.
 • Udrží rovnováhu na jedné noze a snaží se na ní i poskakovat.
 • Skáče snožmo a snaží se i do dálky.
 • Překonává úzký vyvýšený terén.
 • Zdolává překážky.
 • Učí se kotrmelec.
 • Udržuje osobní hygienu.
 • Stále hází oběma rukama, neobratně zkouší i horem a pokouší se míč i chytat.
 • Obouvání jednoduchých botiček, i když zatím nerozliší levou botu od pravé.

O co se 2,5leté dítě snaží?

 • Samo se nakrmit, ale stále je rádo krmeno, pije z hrnečku.
 • Osobní samoobsluhu na vysoké úrovni.
 • Kreslit tužkou po papíře – kruhy, svislé i vodorovné čáry, spojovat vše do svých fantazijních výtvorů, které jsou někdy i srozumitelné.
 • Listování v knížkách, vyprávění jednoduchých příběhů odehrávajících se v knížce a odposlouchaných od rodičů.
 • Stavět věž z osmi kostek nebo dlouhý vlak z kostek pečlivě za sebou řazených.
 • Stále rozlišovat rejstřík dovedností, znalostí, slovní zásoby.

Pozor na domácí úrazy!


Případy otrav, popálenin, pádů a utonutí jsou mezi prvním a čtvrtým rokem dítěte velmi časté. Bohužel za domácí úrazy jsou zodpovědní především rodiče. Snažte se proto dítěti přizpůsobit domácí prostředí tak, abyste předešli domácím úrazům. Naučte dítě co nejdříve, co je nebezpečné.

Jak se vyvarovat domácím úrazům?

 • Nezapalujte svíčky.
 • Kávu, čaj, polévku a další vařící tekutiny či jídla mějte vždy pod dohledem.
 • Nepouštějte dítě při vaření do kuchyně.
 • Chemické čisticí prostředky a léky mějte uložené v místech, kam se dítě nedostane.
 • Při koupání dítěte ve vaně od něj neodcházejte. Pozor na pády a uklouznutí ve vaně.
 • Pokud máte na zahradě bazén, vždy ho zabezpečte tak, aby do něj dítě nespadlo.
 • Elektrické zásuvky a kabely zabezpečte.
 • Na ostré rohy nábytku nalepte bezpečnostní krytky.

Hra a stimulace 2,5letého dítěte


Dítě zvládá motoricky náročnější pohyby, můžete s ním hrát míčové hry, fotbal. Holčičky si rády hrají s kočárkem pro panenku, pečují o miminko (panenku), chlapečci baví zase hra s mechanickými hračkami (auta, mašinky, pohyblivá zvířátka). Podporujte děti v jízdě na tříkolce, odstrkovadle nebo na kole s postranními kolečky. Choďte s nimi často na dětská hřiště. Děti si hrají vedle ostatních dětí a již více s nimi, pozorují a napodobují větší děti. Doma jsou oblíbené hry na rodinu, na vaření, obchod, školu atd. a hry na slepou bábu.

Jaké jsou neoblíbenější hračky?

 • Hračky, které se dají rozebírat a skládat
 • Puzzle, kostky, stavebnice
 • Figurky, loutky, maňásky
 • Modelína, navlékání korálků, věci k malování
 • Hudební hračky a nástroje

Čas na pohádku

Čtení pohádek bývá většinou rituálem večer před spaním, ale nezapomínejte na ně ani přes den. Kontakt s knížkou dítěti vštěpuje lásku ke knihám a zároveň rozšiřuje jeho slovní zásobu, představivost i sledování logického vývoje událostí. Dětem nevadí, když jim čtete jejich oblíbenou pohádku pořád dokola, až ji znají nazpaměť. Nechávejte knížky dětem volně přístupné a nezlobte se na ně, pokud nějakou potrhají, pomačkají nebo pokreslí. Časem se naučí, jak se ke knížkám mají chovat.

Co dětem vyprávějte?

 • Klasické pohádky
 • Současné příběhy – např. o zvířatech a jejich mláďátkách, o malém hrdinovi, který se dítěti podobá apod. (dítě se pak necítí tolik osamocené, jelikož vidí, že i jiné děti mají stejné problémy jako on, provádí stejné lumpárny a mají stejné pocity, že ho nikdo nechápe)
 • Inspiraci berte z dětských časopisů (Mateřídouška, Sluníčko, Čtyřlístek)
 • Vyprávění vlastních vymyšlených příběhů

Děti milují při vyprávění změny tónu hlasu.

Hygiena 2,5letého dítěte


2,5leté dítě se dožaduje větší samostatnosti slovy „já sám/já sama“, které vám někdy mohou už lézt na nervy. Nicméně těchto situací využijte např. k naučení dítěte, jak se má samo umýt. Dítě tím získá větší pocit zodpovědnosti, i když jej budete stále kontrolovat. Nezapomeňte, že stále hrozí riziko utopení i ve velmi malém množství vody, dítě proto nenechávejte ve vaně bez dohledu.

Jak dítě naučit samostatnosti v hygieně?

 • Ukažte dítěti, jak se myjete sami dle vašich zvyklostí
 • Upozorněte dítě na místa, která by při koupeli nemělo vynechávat – za ušima, mezi prsty u nohou, na zadečku apod.
 • Aby mělo dítě z umývání radost, pořiďte mu žínku ve tvaru např. nějaké postavičky, zvířete apod.
 • Do vany dejte protiskluzovou podložku
 • Nechte dítě, aby se umylo samo, pokud je ve vodě dostatečně dlouho, nemusíte mít strach, že by bylo špinavé
 • S mytím vlásků dítěti stále pomáhejte

Bez plenek i v noci


Pokud již dítě dokáže udržovat čistotu přes den, zkuste to bez plenky i při spánku po obědě a později i v noci. Dávejte mu na spaní pyžamko, které se dobře vysvléká. K posteli přistavte nočník a nechte svítit lampičku, pokud je na ni dítě zvyklé. Nikdy dítěti nenadávejte, pokud se počůrá, naopak ho povzbuďte, že příště se to určitě povede. Pod prostěradlo dávejte preventivně igelitovou vložku.

Bujná fantazie u 2,5letého dítěte


Po druhém roce se rozvíjí představivost, fantazie a imaginární myšlenky, které s sebou nesou různé zábrany, fobie i neochotu spolupracovat. Během koupání, mytí vlasů, čištění zoubků nebo vysazování na nočník může vzniknout problém. Dítě se bojí ztemnělé koupelny s obavou, že na něj čeká nebezpečí, v nádrži na vodu u WC na něj číhá schovaný drak apod. Tyto fantazie nijak neignorujte ani nezlehčujte. Snažte se dítě vyslechnout a zmírnit jeho obavy, doprovoďte jej do koupelny na záchod a povzbuzujte jej a chvalte.

Dodržování pravidel u 2,5letého dítěte


Dítě velmi rádo s něčím pomáhá a začíná si osvojovat pravidla života ve skupině. Chová se podle nich a chce, aby tato pravidla dodržovali všichni – např. mamince říká, že si musí zapnout bezpečnostní pás, jinému dítěti vysvětluje, že se knížka netrhá apod. Jedná se o počátek disciplíny, dítě si uvědomuje, že musí dodržovat pravidla, a že není středem světa, ale je členem společenství.

Naučte dítě slůvko „promiň“ a kdy ho má používat. Učte ho, že má respektovat ostatní děti.

Rozvoj jednotlivých smyslů u 2,5letého dítěte


Zrak
Věnujte s dítětem pozornost svému okolí, např. pozorujte, jak voda stéká do odpadu ve vaně, jak jsou uspořádány listy na stonku rostliny, jak leze mravenec, který nese kousek housky, jak se chovají stíny apod.
Sluch
Upoutávejte pozornost dítěte prostřednictvím zvuků, které stále komentujte – např. „Slyšíš? To je houkačka hasičů. Pojď, podíváme se, jak jedou.“ Nebo „Teď dávej pozor, budu vysávat a bude to dělat rámus.“
Kupte dítěti nějaký jednoduchý hudební nástroj nebo mu ho vyrobte, např. naplňte plastovou lahev rýží nebo čočkou apod.

Dětem pouštějte často hudbu, nahrávejte hlas jejich hlas a tuto nahrávku jim pak pouštějte.

Hmat
U dítěte je hmat prostředkem poznávání nových věcí a slouží i k zapamatování něčeho nového. Dítě bychom proto měli povzbuzovat k tomu, aby se věcí dotýkalo.
Do boxu: „Hmat neomezujte jen na ruce, zapojte i chodidla a nechávejte děti často běhat bosé.“
Chuť
Dítě nechávejte vše ochutnávat a upozorňujte ho na nové chutě.

Čich
Doma i v přírodě se dítě může setkávat s novými vůněmi.

Zkušenosti maminek z eMimina:

zuzouš píše:Mám 2,5 roční dceru. Každé dítě na tom bude asi trochu jinak, těžko třeba srovnávat holčičku, co má ráda korálky a kluka, co se vyžívá v traktorech. Pro srovnání - Verča si taky hraje, že jde něco nakoupit, vaří, hrajeme na schovávanou. Puzzle zatím složí z 12 dílků, s mluvením byla vždycky pozadu, až poslední dobou se to lepší, momentálně mluví v 5 větách (dvě věty nalepený na sebe nepočítám), začíná používat předložky a skloňuje vcelku správně. Plínky má na spaní, na schodech střídá nohy, někdy i když po nich jde sama…“ více v diskuzi Psychický vývoj dítěte ve věku 2,5 roku»

2,5leté dítě do školky?

janica252 píše:Záleží také na tom, jestli školka dítě vezme. U nás sice vzali i pár dětí narozených během roku, ale chodit můžou začít až po narozeninách. I u naší malé, která je 5. září jsem se raději ptala, jestli může jít hned, nebo až toho 5. 9. Rodičák ti zůstane. Pokud by dítě chodit mohlo, tak bych zvážila, jestli ti nemůže dítě přinést ze školky nějakou dětskou nemoc nebezpečnou v těhotenství…“ více v diskuzi 2,5 roku a školka»

Diskuze o tomto tématu:

Váš příspěvek
Jaká informace podle vás chybí v hesle
"Dítě 2,5 roku: Už to jde i bez plenek"?