Očkování proti rakovině děložního čípku

Očkování proti rakovině děložního čípku patří mezi tzv. doporučená očkování. Zabraňuje vzniku stále častějšího onemocnění rakovinou děložního čípku.

Rakovina děložního čípku je stále jedním z nejčastějších onkologických onemocnění žen. V ČR je výskyt rakoviny děložního čípku spíše nad světovým průměrem. Na vině je především to, že pouze 50 % žen dochází na preventivní gynekologické kontroly.

Jak vzniká rakovina děložního čípku?

Nádorové bujení v oblasti děložního čípku vzniká pod vlivem nejčastější sexuální přenosné nemoci – infekcí HPV (human papiloma virus). Tento virus přetrvává v buňkách děložního čípku a může se stát spouštěčem rakovinného bujení.

Virus má několik tzv. sérotypů. Mezi nejčastější vyvolavatele prekanceróz (předstupeň zhoubného rakovinného bujení) a zhoubných rakovinných bujení jsou HPV 16 a 18. Existují i sérotypy vyvolávající benigní (nezhoubná) nádorová ložiska, nejčastěji HPV 6 a 11.

S HPV infekcí se za svůj život setká 80 % žen.

Ochrana proti rakovině děložního čípku

Jedinou prevencí zamezující infekci (tj. primární prevence) je očkování proti HPV. Nezastupitelnou roli v prevenci rakoviny děložního čípku hrají také pravidelné gynekologické kontroly (tj. sekundární prevence). Ty mají za cíl nalézt pacientky, u kterých se objevil ještě nezhoubný předstupeň rakoviny (prekanceróza), který je rizikem pro rozvoj rakoviny.

Při takovém zjištění se provádí chirurgický výkon (tzv. konizace), který tuto rizikovou tkáň odstraní a tím zamezí rozvoji rakoviny. Tyto výkony však mají někdy za následek zúžení porodních cest a komplikace při porodu. Pokud konizaci podstoupí žena před těhotenstvím, ne zřídka pak musí rodit císařským řezem. I z tohoto pohledu je tedy očkování proti rakovině děložního čípku dobrou prevencí.

Vakcíny s očkovací látkou proti rakovině děložního čípku

Možnost očkování proti rakovině děložního čípku se objevila v roce 2006. Na českém trhu jsou k dispozici vakcíny SILGARD a CEVARIX.

  • SILGARD je tetravalentní vakcínou obsahující antigeny HPV 6, 11, 16, 18 a tím chrání i proti benigním (nezhoubným) ložiskům.
  • CERVARIX je bivalentní vakcínou obsahující antigeny HPV 16 a 18, chrání tedy před nebezpečnými prekancerózami a na benigní ložiska (nezhoubná) nijak nepůsobí.

Antigeny obsažené ve vakcínách jsou jakýmisi napodobeninami povrchových struktur virů, takže nehrozí po očkování nebezpečí vyvolání nemoci. Účinnost obou očkovacích látek vychází podobně úspěšně ve studiích monitorujících výskyt rakoviny děložního čípku u očkovaných dívek.

Název Typ vakcíny Ochrana před
CERVARIX bivalentní HPV 16 a 18
SILGARD tetravalentní HPV 6, 11, 16, 18

Očkovat je nejlepší dívky okolo 11 až 13 let

Očkování proti rakovině děložního čípku je doporučeno pro dívky před zahájením sexuálního života, optimální věk 11–13 let, protože do 15 let se po očkování vytváří nejvyšší hladiny protilátek. Očkuje se celkem třemi dávkami, které by měly být podány během jednoho roku. Intervaly mezi jednotlivými dávkami se liší podle použit vakcíny.

Vakcína 1. dávka 2. dávka 3. dávka
CERVARIX 1. měsíc 2. měsíc 7. měsíc
SILGARD 1. měsíc 2. měsíc 7. měsíc

Je pozdě očkovat ženy po 26 roce?

Ženy po 26. roce již nepatří do vnímavé skupiny, která by si vytvořila tolik protektivních protilátek jako organismus mladé dívky. Po očkování bylo pozorováno maximálně 50 % snížení výskytu rakoviny děložního čípku (CIN2+) způsobené HPV 16 a 18.

Účinnost při očkování po 26. roce je tedy nižší a očkování není tak efektivní, ale není ani zbytečné.

Jak se očkuje proti rakovině děložního čípku?

Očkovací látka se obvykle aplikuje injekcí do ramenního svalu.

Vysoká účinnost očkování proti rakovině děložního čípku

Délka ochrany se nyní zdá po absolvování očkování v plném rozsahu jako dostatečná, booster dávky (přeočkování) prozatím tedy nejsou potřeba. Po očkování zůstávají v krvi mnohonásobně vyšší hladiny protilátek proti HPV, než po přirozené infekci. Celková protektivní účinnost dosahuje minimálně 95 %.

Komplikace po očkování: vyskytují se ojediněle

Vakcíny dívky velmi dobře snášejí a komplikace se vyskytují minimálně. Nejčastěji se v takovém případě jedná o lokální projevy (bolestivost, zarudnutí, svědění, vyrážka), nebo o celkové projevy jako je únava, bolesti hlavy, zažívací obtíže.

Cena očkování proti rakovině děložního čípku a hrazení pojišťovnou

Jedná se o nepovinné doporučené očkování. Obecně není hrazeno ze zdravotního pojištění, některé pojišťovny však na něj částečně přispívají. Od 1. 4. 2012 je ale očkování hrazeno pojišťovnami pro dívky ve věku 13 let, CERVARIX plně a SILGARD s doplatkem 300 Kč.

Přečtěte si také, jak funguje princip očkování a prostudujte očkovací kalendář.

Diskuze o tomto tématu:

Váš příspěvek

Odesílám...

Navrhněte změnu

Jaká informace podle vás chybí v hesle Rakovina děložního čípku?

Mohlo by vás zajímat:

Další obsah v sekci: