Proti kterým nemocem bojuje hexavakcína?

Hexavakcína patří mezi povinná očkování a chrání dítě proti šesti infekčním onemocněním: záškrt, tetanus, černý kašel, virová hepatitida B, přenosná dětská obrna, onemocnění způsobená Haemophilus influenzae b. Pojďme se s touto povinnou vakcínou blíže seznámit.

Doktorka se chytá miminku píchnout hexavakcínu. Cílem očkování je kolektivní imunita. Zdroj: Canva
+16

Co je to Hexavakcína

Hexavakcína (název pochází z řeckého slova hexa neboli šest) je kombinovaná očkovací látka, která se podává injekčně do svalu na zevní straně stehna. Hexavakcína se podává podle očkovacího kalendáře dítěti již v 9. týdnu života. Jak napovídá její název, jedná se o kombinovanou vakcínu obsahující více očkovacích látek, která chrání děti před šesti vážnými infekčními nemocemi:

Téma očkování, a především očkování hexavakcínou, společností v posledních letech velmi rezonuje. Rodiče mají na tuto vakcínu rozdílné názory. Ať už se týkají její prospěšnosti nebo vedlejších účinků.

Doktorka vysvětluje mamince s dítětem očkovací kalendář hexavakcíny.Očkování hexavakcínou je možné od 9. týdne věku dítěte. Zdroj: Canva

Kdy se podává Hexavakcína

Od ledna 2018 nově platí u hexavakcíny schéma 2+1:

  • 1. dávka hexavakcíny – od 9. týdne věku dítěte
  • 2. dávka hexavakcíny – za 2 měsíce od první
  • 3. dávka hexavakcíny – mezi 11. a 13. měsícem

Přeočkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli se provede mezi 5. a 6. rokem. A následně ještě mezi 10. a 11. rokem proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně.

Dřívější schéma 3+1 se aplikuje u nedonošených dětí, kdy se 4. dávka hexavakcíny podává 6 měsíců po 3. dávce. U předčasně narozených dětí, zejména těch z pásma těžké a extrémní nezralosti, většinou o zahájení očkování rozhodují specialisté, kteří dítě sledují (zejména neurolog a specialista v oboru pediatrie v některém z Center komplexní péče pro děti s perinatální zátěží).

Nedonošené děti: Tipy od lékařů a maminek, kterým se narodilo miminko předčasně »

Nežádoucí účinky Hexa vakcíny

Nežádoucí účinky (teplota, zvracení, průjem, podrážděnost) se mohou dostavit v průběhu několika hodin až do následujícího dne po očkování. Vždy se řiďte pokyny lékaře a před očkováním požádejte o informace v příbalovém letáku.

Na otok v místě vpichu můžete přikládat chladivý obklad, při teplotě podávejte léky proti horečce a bolesti. Volejte lékaře hned, když budete mít pocit, že dítě není v pořádku – pláč trvající déle než tři hodiny, teplota nad 39 °C, hnisavý zánět v místě vpichu, vyrážka nebo křeče.

Pro děti je očkování zatím nejbolestivější zkušenost. Je tedy důležité věnovat dětem pozornost a projevovat jim lásku, aby věděly, že je vše v pořádku. Častěji je kojit a mazlit se s nimi.

Lékař vyšetřuje miminko před očkováním.Před očkováním dítě vyšetří lékař. Zdroj: Canva

Jde očkování odložit?

Důvodem k odložení je středně těžce nebo těžce probíhající akutní onemocnění. Při zlepšení stavu a při při mírně probíhajícím onemocnění je možné očkovat. Stav dítěte před očkováním zhodnotí lékař.

Jestliže rodiče nechtějí začít očkovat dítě ve třech měsících (od ukončeného 9. týdne), kdy se podle schváleného očkovacího kalendáře má aplikovat první dávka, je možné schéma také posunout. Aby nedošlo k porušení termínů stanovených vyhláškou, lze zahájit očkování první dávkou v 5 měsících, následuje druhá dávka v 7 měsících a poslední ve 13 měsících věku dítěte. Očkovat lze samozřejmě i později, vakcína byla testována na dětech do dvou let, ale v tomto případě už se rodiče vystavují riziku pokuty.

Kdy neočkovat

O kontraindikacích je nutné poradit se s lékařem. Závažná alergická reakce po předchozí dávce je kontraindikací. Poruchy imunitního systému kontraindikací nejsou a načasování vakcinace musí provést lékař. V případě horečnatých onemocnění se čeká, dokud se pacient neuzdraví.

Zbytečným odkládáním vakcinace můžeme dítě vystavit zbytečnému riziku infekce. Hexavakcínu lékaři považují za velmi dobře snášenou očkovací látku, ale jako každé očkování znamená pro organismus zátěž.

Lékař nabírá hexavakcínu do stříkačky.Hexavakcína je plně hrazená zdravotní pojišťovnou. Zdroj: Canva

Kdo hradí povinné očkování

Očkování hexavakcínou, stejně jako ostatní povinná očkování, plně hradí zdravotní pojišťovny. Pokud rodiče požadují očkování dítěte jinou než stanovenou vakcínou, hradí pojišťovna jen aplikaci, ale nikoli cenu vakcíny. Stanovenými vakcínami jsou Hexacima a u nedonošených dětí Infanrix Hexa.

4 tipy, aby očkování nebolelo

Ke snížení bolesti při očkování výrazně pomáhá klidný přístup zdravotnického personálu a pohodová komunikace rodiče s dítětem během podávání vakcíny. Podle Světové zdravotnické organizace přispívá ke snížení bolesti i správná poloha dítěte během očkování.

1. Poloha na zádech vede k většímu vnímání bolesti, proto se během ošetření nedoporučuje.
2. Vhodné je, aby menší dítě bylo drženo rodičem, větší sedělo ve vzpřímené poloze.
3. Nedoporučuje se ujišťovat dítě, že to „nebude bolet“. To by vedlo ke ztrátě důvěry mezi dítětem a rodičem nebo lékařem.
4. Svým dětem také můžete koupit EMLA krém, lokální anestetikum. Je bez receptu a stojí kolem 700 Kč. Malá plocha kůže se potře 1 hodinu před očkováním. Je třeba se lékaře zeptat, kde bude místo vpichu.

Doktorka s maminkou konzultují očkovací látky hexavakcíny.Podle odborníků jsou očkovací látky dobře snášeny. Zdroj: Canva

Velký průvodce pro nejisté rodiče

Pro je důležité očkování

Očkování je jeden z nejdůležitějších nástrojů preventivního lékařství. Dítě získá vakcinací ochranu, která je svým dopadem na jeho tělo nesrovnatelná s proděláním daných infekčních nemocí.

Cílem plošného očkování dětí je nejen individuální ochrana dítěte, ale i dosažení kolektivní imunity. Tak dojde ke snížení nemocnosti a úmrtnosti v důsledku infekčních onemocnění, kterými jsou nejvíce ohroženy právě děti. Nezapomínejme, že očkováním nemoc nezmizela, jen se jí dokážeme lépe bránit.

Co říkají odborníci

Hexavakcína chrání naše děti před nemocemi, které před zavedením očkování devastovaly dětskou populaci. Byly závažnou hrozbou pro lidské zdraví a život. Zkušenosti za světa i z historie ukázaly, že jakmile dojde k poklesu proočkovanosti, nemoci jsou ihned na vzestupu. Nejvyšší výskyt a nejtěžší průběh onemocnění mají právě kojenci a batolata.

Podle odborníků jsou moderní očkovací látky šetrné a jsou dětmi velmi dobře snášeny. Hexavakcína splnila přísná kritéria testování a její bezpečnost byla ověřena mnoha studiemi. Používá se celosvětově. V České republice je od 1. 1. 2007 hexavakcína zařazena do očkovacího kalendáře.

Hexavakcína se označuje zkratkou nemocí před kterými chrání: DTaP-IPV-HBV-Hib – záškrt (D), tetanus (T), černý kašel (P), dětská obrna (IPV), hepatitida B (HBV), bakterie Haemophilus influenzae b (Hib).

Jak působí očkování na imunitní systém

Při vakcinaci navodíme imunitní reakci organismu. Do těla je vpraven tzv. antigen, který vyvolá imunitní reakci. Jedná se například o malé množství usmrcených virů nebo bakterií nebo jejich částí, případně živých, ale oslabených. Dále to mohou být toxiny nebo syntetické látky, které vyvolají reakci imunitního systému, ale nikoli chorobu jako takovou.

Dojde k tzv. imunizaci. Tělo si vytvoří protilátky proti danému mikroorganismu a v případě, že se s ním opět setká, tak imunitní systém zareaguje rychleji a efektivněji. Pamatuje si nejen, že se s ním setkal, ale i jak ho porazil. Onemocnění buď vůbec nepropukne nebo jen v mírné formě. Protilátky si jedinec vytvoří i v průběhu infekčního onemocnění, ale očkováním však získá dlouhodobou ochranu bez toho, aniž by nemoc sám prodělal.

Maminka měří teplotu miminku.Záškrt se projevuje zvýšenou teplotou. Zdroj: Canva

Složení Hexavakcíny

V Česku jsou k dispozici dvě hexavalentní vakcíny – Hexacima a pro nedonošené děti Infanrix Hexa.

Hexavakcína (Infanrix hexa a Hexacima) obsahuje následující složky:

  • Inaktivovaný (zneškodněný) tetanový toxin,
  • inaktivovaný (zneškodněný) záškrtový toxin,
  • částice z povrchu a inaktivovaný (zneškodněný) toxin bakterií Bordetella pertussis, které jsou původcem černého kašle,
  • částice povrchu viru žloutenky typu B,
  • usmrcené viry přenosné dětské obrny,
  • látky pocházející z pouzdra bakterie Haemophilus influenzae b,
  • nerozpustné hlinité soli pro zvýšení účinnosti vakcíny a anatoxiny diftérie a tetanu.

Očkovací kalendář

Očkovací kalendář je sestaven na základě vědeckých poznatků tak, aby očkování bylo co nejúčinnější a nejbezpečnější. Protože riziko vážného průběhu onemocnění hrozí zejména u dětí v prvním roce života, většina očkování probíhá právě v tomto období. 

V případě, že dítě trpí vážným onemocněním, vytváří se individuální plán, který odpovídá schématu doporučenému výrobcem vakcíny. Odkládání očkování nemá z hlediska imunitního systému význam, pouze prodlužuje rizikové období, kdy dítě není proti nemocem chráněno. Očkovací kalendář připravuje a upravuje Česká vakcinologická společnost.

Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování v ČR platný od 1. 1. 2021 »

Maminka měří teplotu malé holčičce v posteli.Očkování se povinné, pokud dítě nebude naočkované, dopouštíte se protiprávního jednání. Zdroj: Canva

Pokud se rozhodnete dítě neočkovat

Dodržení očkovacího kalendáře není věcí dobrovolného rozhodnutí zákonného zástupce dítěte. Pokud zákonný zástupce očkovací kalendář poruší z jiných než zdravotních důvodů, dopouští se tím protiprávního jednání v podobě přestupku na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví podle § 92k odst. 6., písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vystavuje se nebezpečí uložení pokuty až do výše 10 tisíc korun.

Může také vést k zákazu přijetí dítěte do mateřské školy s výjimkou posledního předškolního ročníku a omezení nebo znemožnění účasti na školách v přírodě a letních táborech.

Lékař by vám měl podat informace o případných nežádoucích účincích a situacích, kdy je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

Maminka vola doktorce. Nežádoucí účinky po očkování hexavakcínou.V případě, že se objeví nežádoucí účinky, kontaktuje lékaře. Zdroj: Canva

Bezpečnost a rizika hexavakcíny

Klinické studie ukazují, že hexavakcína je vysoce bezpečná. Jednotlivé složky se navzájem nepotlačují a dítěti tato vakcína ušetří zbytečné vpichy a omezí počet návštěv u lékaře. Vakcíny prochází přísným laboratorním a klinickým hodnocením. Ověřuje se jejich bezpečnost, kvalita i dávkování na stovkách až tisících dobrovolníků. Vakcíny určené pro děti jsou nejprve podávány dospělým. Samotná registrace vakcíny před příchodem na trh je dále posuzována nezávislými regulačními autoritami. Vakcíny jsou i po registraci stále sledovány a porovnávány s ostatními vakcínami.

V posledních letech odmítne v Česku očkovat dítě hexavakcínou až 170 rodičů ročně. Většinou jim vadí, že dítě od narození do dvou let musí prodělat řadu očkování a viní očkování z vlivu na pomalejší vývoj dítěte, vznik alergií či autismus. Žádná studie, která by tuto závislost prokázala neexistuje. Epidemiologové vyvrací také tvrzení, že hexavakcína přetěžuje imunitní systém dítěte s tím, že se dítě od narození setkává s miliony antigenů, velkým množstvím bakterií a virů, proti čemuž jsou antigeny obsažené v současných očkovacích látkách zanedbatelné.

Informací o očkování dětí je na internetu spoustu, my však doporučujeme sledovat pouze ověřené zdroje a vždy se poradit s ošetřujícím lékařem vašeho dítěte, který ho zná nejlépe.

Miminko se očkuje hexavakcínou.Jaké máte zkušenosti s očkováním hexavakcínou vy? Zdroj: Canva

Zkušenosti maminek z eMimino.cz

Není, ani jedno z dětí nemělo žádné horší následky než dva dny zvýšenou teplotu. Jenom si ohlídejte abyste byli doma všichni zdraví. Očkování je důležité chrání proti nemocem, které mohou být smrtelné. Jako ano, vyskytnou se nežádoucí účinky, ale když se podíváte, taky ty opravdu vážné jsou v minimech případů, jenom tím jak se na internetu neustále opakují tak to vypadá jako by každé druhé dítě mělo na očkování pomalu umřít.
Jinak teda můj názor. Očkuji, ale s rozumem. Co jsem si vyhodnotila jako nadbytečné (v mém případě rotarix a prevenar), tak neockuji. Nevyhovuje mi velmi časné podání prioritu, odkládám na pozdější dobu, kdy organismus dětí lépe zvládne. Ale zrovna ta hexa mi přijde, že má opodstatnění. Nechtěla bych své dítě vidět umírat např. na Tetanus..
Tak jako všude se tu najdou zastánci očkování stejně jako jeho odpůrci. Já osobně jsem pro očkování, ale věřím že člověk, jehož dítě mělo po očkování vážně komplikace (a jistě se někdo takový najde) bude proti a bude k tomu mít dobrý důvod. Stejně jako naopak, někdo kdo očkovat nenechal a jeho dítě prodělalo některou z těch nemocí si to teď třeba vyčítá. Stejně se musíš rozhodnout sama.

Zeptejte se odborníka on-line

Na eMimino.cz odpovídá např. gynekolog, laktační poradkyně, dermatolog, právník, psychoterapeutka nebo lékaři z centra asistované reprodukce a mnoho dalších

Prozkoumejte seznam odborníků

Necháváte své děti očkovat podle očkovacího kalendáře?

Hlasovalo: 24

Diskuze o tomto tématu:

Téma Reakcí

Hexa vakcína

15.3.22 12:11
8

Hexa - delší rozestupy

13.1.22 18:26
20

Hexacima 2+1 - interval mezi základními dávkami

28.10.21 19:17
15

Hexavakcína ukončený 2m

11.8.21 07:22
8

Jaká má být pauza mezi očkováním 3.hexou a MMR?

10.8.21 13:28
8

Špatné reakce na hexu, dát MMR?

13.6.21 22:10
17

Očkování Hexacimou ve schématu 2+1

20.4.21 08:51
16

Hexavakcína - změna chování miminka

8.1.21 16:20
12

Po hexe se budí každou hodinu - je to normální?

24.12.20 14:21
26

Reakce po 4. dávce hexa vakcíny

11.9.20 09:33
40

Oddálení očkování haxavakcíny

30.9.19 20:34
76

je Hexavakcína opravdu zlo?

14.11.18 09:39
162

HEXAVAKCINA, kdo neočkujete?

24.8.18 12:04
190

Reakce na hexavakcínu!

29.6.18 08:35
231

Kde sehnat vakcínu Pediacel?

18.5.18 17:58
135

Hexavakcína - od kdy necháváte očkovat?

15.11.17 13:57
193

Fleky po hexavakcíně

22.6.17 13:52
6

Hexacima x Infarix hexa

Anonymní
14.6.17 07:57
20

Hexavakcína - zdravé dítě

21.12.16 16:48
35

Hexacima schéma 2+1 - poraďte

Anonymní
2.12.16 08:51
33

Do kdy 4. hexavakcína?

24.8.16 13:42
4

Maximální rozestupy mezi hexou

28.7.16 13:50
20

Po očkování hexou ohrožení neštovicemi

26.7.16 14:27
38

Hexacima - co si o ní myslíte?

3.5.16 21:40
209

Složení jednotlivých dávek hexavakcíny

18.4.16 12:06
5

Rozestup mezi hexou a mmr

20.3.16 20:42
8

Očkování 3. dávka synflorix + hexa a nachlazení

3.3.16 15:02
14

Hexa, přechod ze schématu 3+1 na 2+1

16.2.16 20:37
35

Hexavakcína a homeopatika

24.10.15 10:05
10

Hexavakcína 3+1

2.3.15 13:13
15

Kdy očkovat Hexu?

16.12.14 08:35
171

1. očkování - hexavakcína

11.12.13 01:55
121

Očkování - hexavakcína

27.11.13 14:40
93

Teplota po očkování 4. dávce hexavakcíny

26.7.13 09:37
8

Hexavakcína v 9. týdnu

9.4.13 11:54
7

Infanrix hexa/hexavakcína

Anonymní
6.3.13 20:19
8

Můžeme po očkování na oslavu?

11.5.12 18:10
15

Kdy přeočkování Hexy?

1.3.12 11:18
9

Rozdělená hexavakcína

27.5.11 14:54
7

Dá se rozdělit hexa? A JAK?

19.9.10 14:48
19

Opožděná 2. dávka Hexavakcíny

27.1.10 14:17
5

1. hexa - pláč, teplota, průjem?

16.5.09 14:22
3

Reakce po 3 dávce Hexa...

15.10.08 09:50
8

Odložené druhé očkování Hexavakcínou

2.7.08 23:16
3

poslední dávka hexy, normální reakce?

23.5.08 08:25
18

Hexavakcína "šetrnější" ?

21.5.08 16:36
18

Infanrix hexa 4.dávka

21.2.08 23:44
10

Očkování TETRA x HEXA

27.1.08 01:25
0

Proplácení Infanrix Hexa 4. dávka

4.1.07 23:30
14

Hexavakcina Infranex - ano či ne?

14.12.06 08:19
17

FAQ

Proč je důležité očkovat děti pro závažným nemocem?

Hexavakcína chrání naše děti před nemocemi, které před zavedením očkování devastovaly dětskou populaci. Byly závažnou hrozbou pro lidské zdraví a život.

Proti jakým nemocem chrání Hexavakcína?

Hexavakcína se označuje zkratkou nemocí před kterými chrání: DTaP-IPV-HBV-Hib – záškrt (D), tetanus (T), černý kašel (P), dětská obrna (IPV), hepatitida B (HBV), bakterie Haemophilus influenzae b (Hib).

Jak působí očkování na imunitní systém?

Při vakcinaci navodíme imunitní reakci organismu. Do těla je vpraven tzv. antigen, který vyvolá imunitní reakci. Jedná se například o malé množství usmrcených virů nebo bakterií nebo jejich částí, případně živých, ale oslabených. Dále to mohou být toxiny nebo syntetické látky, které vyvolají reakci imunitního systému, ale nikoli chorobu jako takovou.

Je toto očkování povinné?

Dodržení očkovacího kalendáře není věcí dobrovolného rozhodnutí zákonného zástupce dítěte. Pokud zákonný zástupce očkovací kalendář poruší z jiných než zdravotních důvodů, dopouští se tím protiprávního jednání v podobě přestupku na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví.

Kdy se provádí očkování Hexavakcínou?

Od ledna 2018 nově platí u hexavakcíny schéma 2+1: 1. dávka hexavakcíny – od 9. týdne věku dítěte, 2. dávka hexavakcíny – za 2 měsíce od první, 3. dávka hexavakcíny – mezi 11. a 13. měsícem. Přeočkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli se provede mezi 5. a 6. rokem. A následně ještě mezi 10. a 11. rokem proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně.

Navrhněte změnu

Jaká informace podle vás chybí v hesle Proti kterým nemocem bojuje hexavakcína??