na přehled Encyklopedie

Které vakcíny zahrnuje doporučené očkování?

Lékaři dělí očkování dětí v rámci očkovacího kalendáře na povinné a doporučené. Které vakcíny doporučují dětem aplikovat?

Lékařská doporučení pro očkování vycházejí z epidemiologických studií odborných pracovišť (Například státního zdravotnického ústavu szu.cz).

Nepovinné očkování

Diskuze o tomto tématu:

Váš příspěvek
Jaká informace podle vás chybí v hesle
"Které vakcíny zahrnuje doporučené očkování?"?