na přehled Encyklopedie

Neplodnost u žen a její příčiny

Podíl ženské neplodnosti mezi neplodnými páry je asi 40 % a v 25 % mají problém s plodností oba partneři. Příčiny neplodnosti jsou velmi pestré, ale v současnosti lékaři drtivou většinu z nich správně rozpoznají (na rozdíl od mužské neplodnosti).

Neplodnost u žen - hlavní příčiny: Sterilita Infertilita

Sterilita (neschopnost ženy otěhotnět)

Porucha funkce vaječníků Porucha vejcovodů Endometrióza Ostatní poruchy

Porucha funkce vaječníků


Nazýváme ji také ovariální porucha nebo ovariální dysfunkce. Nejčastější příčinou neplodnosti je porucha funkce vaječníků. Vaječníky netvoří oplození schopná vajíčka a neprodukují správné množství pohlavních hormonů.

Porucha vejcovodů (tubární porucha)


Problémem je absence nebo neprůchodnost vejcovodů. Vajíčko pro svou cestu z vaječníku do dělohy používá právě vejcovod, kde také často dochází k oplození spermií. Chyběním vejcovodů je tato cesta znemožněna. Neprůchodnost vejcovodů je však mnohem nebezpečnější, neboť hrozí mimoděložní těhotenství, což je život ohrožující stav.

Endometrióza


Endometrióza je velmi častou příčinou neplodnosti. Projevuje se výskytem děložní sliznice, citlivé na pohlavní hormony způsobující menstruační cykly, mimo dělohu (např. vaječníky, vejcovody, močový měchýř atd.). Příčina endometriózy je dosud nejasná.

Ostatní poruchy


Asi čtvrtina případů zaujímají další oblasti poruch např. porucha funkce dělohy, pochvy, problémy s imunitní reakcí (imunitní obrana těla, funkce bílých krvinek, imunitní obrana těla je namířena např. proti spermiím partnera)

Infertilita (žena otěhotní, ale plod nedonosí)


Nejčastěji ji způsobuje genetické poškození plodu. Nejvíce se vyskytuje chybný počet nebo poškození chromozomů (chromozomální aberace). Člověk má v každé buňce těla 46 chromozomů (z toho 2 pohlavní chromozomy), které nesou genetickou informaci-DNA. Tato informace je nutná pro veškeré činnosti buněk. Při změně počtu těchto chromozomů některé informace chybí nebo naopak přebývají. To je ve většině případů neslučitelné se životem.

Jeden z nejvýraznějších faktorů ovlivňující vznik chromozomálních aberací je věk matky. Se stoupajícím věkem strmě stoupá pravděpodobnost chromozomálního poškození.

Pokud je důvod infertility na straně matky, tak jde nejčastěji o problém s dělohou. Mohou být přítomny různé vývojové abnormality, případně nádorová postižení. Potraty mohou také vyvolávat celotělová onemocnění, podvýživa, stres atd.

Více si přečtěte v článku Infertilita.

Důležité je považovat každé těhotenství po předchozím neúspěšném těhotenství za rizikové (např. navštěvovat poradnu pro rizikové těhotenství, omezení tělesné aktivity, pracovní neschopnost atd.).

Diskuse o tomto tématu:

 Váš příspěvek
Jaká informace podle vás chybí v hesle
"Neplodnost u žen a její příčiny"?

Reklama


Reklama