Aspergerův syndrom: Život plný rituálů

Aspergerův syndrom je onemocnění, které se řadí mezi autistické poruchy. Děti s tímto syndromem mají problém si najít přátele, jejich inteligence je průměrná až nadprůměrná. Mají vynikající paměť, nemívají poruchy řeči. Asperger se považuje za lehčí formu dětského autismu.

Kde vznikl pojem Aspergerův syndrom?

Toto onemocnění nese jméno po rakouském psychiatrovi Hansi Aspergerovi v roce 1984, který si všimnul odlišností v chování u dětí s tímto postižením.

Aspergerův syndrom - projevy


  • problémy v sociálním chování - špatné navazování vztahů, neschopnost zapojit se do skupiny
  • potíže s komunikací - slabé komunikační dovednosti, i když řečové schopnosti mají vynikající
  • problém s představivostí – bez abstraktního myšlení

Děti s Aspergerovým syndromem potřebují mít ve svém denním režimu stabilní řád a rituály. Těžce nesou změny, které mohou vyvolat až agresivní chování. Mají omezené zájmy a jsou motoricky méně obratní. Nerozumí neverbální komunikaci, mají svůj svět.

Zkušenosti maminek s Aspergerovým syndromem

Sophinka: „Má oční kontakt a má ráda mazlení, ale nemá ráda jiné změny - takže má třeba jen jeden druh povlečení, nemůžu vymalovat zdi jinou barvou. Sebepoškozuje se, občas je agresivní, mnoho věcí nejí (respektive má etapové jezení třeba 14 dnů jen chleba, pak zas třeba jen těstoviny, pak zas jen jablka…).“

Aspergerův syndrom se objevuje ve filmu „Mary a Max“ nebo „Milý Johne“, kde je jím postižen otec hlavního hrdiny.

Výskyt a pravděpodobnost vzniku Aspergerova syndromu

Přesná četnost výskytu Aspergerova syndromu není známa. Nicméně se předpokládá, že se jedná o častější poruchu než dětský autismus, který se objevuje u 5-10/10 000 dětí. Častěji jsou postiženi chlapci.

Aspergerův syndrom vzniká na základě genetického podkladu - nejčastěji v rodině, kde se toto onemocnění už vyskytlo.

Léčba Aspergerova syndromu

Aspergerův syndrom je neléčitelná a celoživotní nemoc, proto je důležité ji odhalit včas a zahájit speciální výchovu a vzdělávání. Dítě se například učí zvládat agresivitu a negativní chování.

S výchovou a vzděláním poradí Pedagogické centrum pro poruchy autistického spektra. Na léčbě vždy podílí dětský psychiatr a dětské neurolog.

Diskuze o tomto tématu:

Váš příspěvek

Odesílám...

Navrhněte změnu

Jaká informace podle vás chybí v hesle Aspergerův syndrom: Život plný rituálů?