Epilepsie u dětí: Co dělat při záchvatu?

Epilepsie je chronické onemocnění mozku. Je to poměrně časté onemocnění v dětství, kdy do 15 let prodělá alespoň jeden epileptický záchvat pět dětí ze sta. U tří čtvrtin všech nemocných se první záchvaty objeví před dvanáctým rokem věku (především prvním třech letech života a okolo puberty). Epilepsie není dědičná. Jak moc je ovlivněn život dítěte s epilepsií a víte, co dělat při epileptickém záchvatu?

Diagnóza epilepsie u dětí

Aby mohla být dítěti diagnostikována epilepsie, musí u něj probíhat opakované neprovokované epileptické záchvaty.

Jak poznám epileptický záchvat

Příznaky mohou být různého druhu, od nevýrazných jako jsou pocity brnění, zraková aura, závratě, bolesti břicha, pocity na zvracení, až po příznaky, které jsou pro epilepsii typické - bezvědomí s křečemi končetin a krátké poruchy vědomí.

Jeden epileptický záchvat ještě neznamená epilepsii.

Jedná se o přechodný stav, kdy dítě náhle ztrácí kontrolu nad svým tělem. V dětství se vyskytují různé typy záchvatů. Epileptický záchvat může přijít v jakoukoli denní dobu i v různě dlouhých časových odstupech. Epileptický záchvat může být různě intenzivní. Mezi speciální epileptické záchvaty v dětství se řadí febrilní záchvaty.

Epileptické záchvaty přichází bez ohlášení, na jejich provokaci mají vliv horečnatá infekční onemocnění, změny počasí, duševní a tělesná přetížení, nedostatek a nepravidelnost spánku

Status epilepticus neboli protrahovaný epileptický záchvat

Status epilepticus je protrahovaný záchvat, který trvá více než 30 minut, kdy dítě nenabývá vědomí. Tento protrahovaný epileptický záchvat je u dětí často prvním projevem epilepsie. Je velmi závažný a mnohdy i život ohrožující. Při tomto záchvatu volejte vždy záchranku.

Co dělat při epileptickém záchvatu?

 • Pokud dítě rozpozná příznaky nastupujícího záchvatu, položte ho do vodorovné polohy na postel nebo podlahu a uvolněte mu oděv (hlavně u krku).
 • Dostaňte dítě do bezpečného prostředí a z jeho dosahu odstraňte všechny ostré předměty, popř. mu můžete podložit hlavu.
 • Když dítě začne při záchvatu hodně slinit, dejte mu hlavu na stranu, aby sliny nevdechl. Někdy může dojít ke zvracení, v tomto případě otočte celé dítě včetně hlavy na stranu do stabilizované polohy.
 • Po záchvatu nechte dítě odpočívat, popř. ho uklidněte.
 • Jestliže záchvat trvá déle než 2 minuty, můžete dle rad lékaře podat předepsaný lék (např. Diazepam). Trvá-li záchvat déle než 10-15 minut, přivolejte lékaře.

Co nedělejte při epileptickém záchvatu?

 • Nikdy nezabraňujte křečím a s dítětem hýbejte co nejméně.
 • Neuvolňujte násilím křečí stažené končetiny.
 • Nedržte cukající končetiny.
 • Neotvírejte násilím čelist, ani když dojde ke kousnutí do jazyka.
 • Nesnažte se křísit dítě vodou nebo ho rozdýchávat.

Dítě s epilepsií by mělo u sebe nosit kartičku se základními informacemi o sobě – jméno, příjmení, jméno ošetřujícího lékaře včetně kontaktu, telefon na rodiče, obvyklý typ záchvatu včetně současné terapie.

Léčba epilepsie u dětí

Před léčbou epilepsie je nejdříve důležité zjistit její příčinu.

Praktický lékař dítě podrobně vyšetří. Provede anamnézu, interní pediatrické vyšetření včetně odběru krve a odešle dítě k neurologovi.

Neurolog odešle dítě na tzv. EEG (elektroencefalograf) a provede neurologické objektivní vyšetření. Neurolog může dítěti doporučit vyšetření mozku pomocí počítačové tomografie (CT) a magnetickou rezonanci, popř. další vyšetření pomocí speciálních přístrojů. Při potvrzení epilepsie neurolog předepíše dítěti antiepileptika (AED).

Vhodné je i psychologické vyšetření, které zhodnotí efekt léčby antiepileptiky a případné vedlejší účinky na psychické funkce, posoudí interpersonální vztahy a emoční obtíže.

Pracoviště, která se zabývají diagnostikou epilepsie, jsou tzv. Centra pro epilepsii.

Prevence epileptických záchvatů u dětí

 • Zapisujte u dítěte jednotlivé záchvaty do speciálního kalendáře pro lepší přehlednost a možnost vypozorovat, kdy záchvat obvykle přichází a co ho vyprovokuje.
 • Snažte se, aby dítě dodržovalo režimová opatření. Pro epileptické dítě je důležitý pravidelný spánek. Nevystavujte dítě velké námaze jako je například dlouhý běh, při kterém se snadno zadýchá. Dbejte, aby dítě užívalo pravidelně předepsané léky a přijímalo pestrou stravu.
 • Dbejte na to, aby dítě co nejméně podléhalo stresu a nadměrným emočním prožitkům.
 • Zapojte dítě do sportu (ne vrcholového a nebezpečného), díky němuž si upevní kontakt s vrstevníky a vybuduje sebedůvěru.
 • Rozvoj záchvatu může ovlivnit i vhodná dechová technika, tleskání nebo jiná mechanická činnost (např. mačkání místa nad horním rtem), ale i psychická činnost (např. počítání v duchu).
 • Snažte se u dítěte předcházet únavě a nudě.
 • Pokud máte doma adolescenta, sledujte, zda hormonální změny nemají vliv na epilepsii (např. dívky mívají záchvat kolem nebo během menstruace). Jestliže ano, poraďte se s lékařem a nasaďte ve vhodnou dobu zvýšenou dávku antiepileptik.

Dítě s epilepsií a sport

Dítě s epilepsií se může věnovat sportu, ale existují určitá omezení. Dítě nepřetěžujte (např. vrcholovým sportem, dlouhodobým během apod.) a nezapojujte jej do sportů, při kterých hrozí nebezpečí pádu (např. jízda na koni, horolezectví) nebo při kterých se používají nebezpečné pomůcky (střelné, sečné zbraně, oštěp).

Pokud půjde dítě plavat, mělo by být pod neustálým dozorem a do volné vody (moře, jezero, řeka) mu oblečte plovací vestu.

Jízda na kole je dalším rizikovým sportem. Dítě může jezdit na kole v provozu, pokud neprodělalo záchvat alespoň po dobu jednoho roku, popř. při úspěšné léčbě alespoň tři měsíce bylo bez záchvatů. Každopádně bez helmy nenechávejte dítě vyrazit na kole.

I při koupání ve vaně mějte nad dítětem neustálý dohled.

Dítě s epilepsií a školka (škola)?

Když se frekvenci záchvatů podaří snížit či zcela potlačit, může chodit dítě do školky. Pro děti, které jsou opožděnější nebo mají poruchy chování, existují speciální školky. Učitelky informujte a proberte s nimi postupy první pomoci a podání léků, kdyby u dítěte náhodou nastal epileptický záchvat.

Pokud se dítě necítí na běžnou školu, pošlete ho do speciální, ve které se potká s minimálním množstvím stresových situací a bude kolektivu dětí s obdobnými problémy. Speciální škola není žádná katastrofa, dítě může být naopak úspěšnější v životě, než kdyby protrpělo normální základní školu.

Tipy od maminek na eMiminu:

lasička1 píše: „Děti mají občas různé zlozvyky a občas to vypadá na nějakou poruchu. Až někdy přestává rozum stát, co všechno se naučí.
Pokud je to epilepsie, tak záchvat nelze ničím zastavit - pokud neberu v úvahu čípek proti záchvatu…“
více v diskuzi Jak se u Vašich dětí projevila epilepsie?»

Kateřina33 píše: „Mému synovi zjistili epilepsii tak, že měl takové mini záchvaty. Vždycky když se lekl, tak třepal ručičkama a někdy hlavičkou, bylo mu asi 7 měsíců. Na EEG to bylo už jasné. Dostal kapičky, 3× denně, a od té doby nic. Na dalším EEG byl asi v 22 měsících a EEG měl čisté. Epilepsie není. Prý to mohlo být z narkózy. Spadl nám kámen ze srdce…“ více v diskuzi Může to být epilepsie?»

grafoSG píše: „Ahoj, mám ročního syna a teď řeším stejný problém -
epileptický záchvat, hos­pitalizace na JIP, vyšetření. Na EEG se epilepsie nepotvrdila, a záchvat v nemocnici už neměl. Byl to strašný šok - zdravé dítě a z ničeho nic epileptický záchvat. Už jsme doma, ale co přinesou „zítřky“ netuším…
Prý záchvat vyvolala nějaká infekce trávicího traktu (zvracel den před záchvatem). Žádného původce nenašli…“
více v diskuzi Epilepsie u miminka?»

Helii píše: „Bohužel dnes od tohoto dává každý ruce pryč. Nemůžeš s dcerou zůstat doma a pobírat nějaký příspěvek na péči? Nebo se domluvit se zaměstnavatelem, jstli by ti neposkytl neplacené volno? Jinak bohužel nevím…“ více v diskuzi Dítě s epilepsií a mateřská škola»

Diskuze o tomto tématu:

Váš příspěvek

Odesílám...

Navrhněte změnu

Jaká informace podle vás chybí v hesle Epilepsie u dětí: Co dělat při záchvatu??

Mohlo by vás zajímat: