na přehled Encyklopedie

Rizika těhotenství

Fyziologicky probíhající těhtenství představuje pro matku zátěž. Na tu je ale její tělo připraveno. Jsou také vhodné provádět před otěhotněním ale i během něho různé cviky určené pro těhotné, které zlepší fyzickou stránku ženy.

Chronická onemocnění

U některých chronických onemocnění jsou během těhotenství zhoršovány projevy a může dojít k velkému prohloubení nemoci. Jedná s zejména o cukrovku, srdeční vady, ledvinová onemocnění nebo psychiatrická onemocnění. Ženy, které těhotenství plánují, by se proto měly poradit se svým ošetřujícím lékařem, který doporučí změnu léčby nebo její úpravu.

Vyšší věk matky

Ženy, které mají děti po 35 – 40. roce, mají vyšší pravděpodobnost vzniku vývojových vad u dětí, současně ale také vyšší riziko komplikací. Některé z těchto komplikací pak u necelé třetiny žen, u kterých se vyskytnou, přetrvávají celý zbytek života. Tyto ženy by na sebe měly být v těhotenství opatrnější, měly by mít větší klid a pečlivě dodržovat termíny prohlídek.

Inkontinence

Neudržitelné unikání moči různého stupně se vyskytuje u žen po 50. - 60. Roce poměrně často a s rostoucím věkem toto procento narůstá. Po 60. roce se s inkontinencí setká přibližně polovina žen po porodu. Souvisí to s ochablým svalstvem pánevního dna. Proto je vhodné jako prevence posilování svalů pánevního dna. Tyto cviky jsou uvedeny v našem článku Cviky pro těhotné.

Další rizika

Protože je těhotenství pro organismus náročné, mohou se vyskytnout i další komplikace. Každá matka by s nimi proto měla během svého plánování počítat.

Diskuse o tomto tématu:

Váš příspěvek
Jaká informace podle vás chybí v hesle
"Rizika těhotenství"?