na přehled Encyklopedie

Jak probíhá screening v prvním trimestru?

Genetická vyšetření v těhotenství zjišťují riziko vrozených vývojových vad plodu. To totiž stoupá s věkem matky. Triple test prováděný v 16. týdnu těhotenství není moc spolehlivý, a proto existuje i tzv. prvotrimestrální screening. Co toto vyšetření obnáší a kolik stojí?

Čtěte také Jaká vyšetření vás čekají v těhotenství

Prvotrimestrální (kombinovaný nebo NT) screening

Tento screening ukáže prostřednictvím odběru krve a speciálního ultrazvukového vyšetření riziko Downova syndromu a dalších postižení.

Provádí se v 11.-14. týdnu těhotenství. Z krve se zjišťuje hladina hormonu hCG a PAPP-A. Nejdůležitější součástí screeningu je měření šíjového projasnění plodu (= přechodné nahromadění tekutiny v zátylku plodu) a přítomnost nosní kůstky plodu.

Měření šíjového projasnění

Plod na konci 1. trimestru hromadí v zátylku tekutinu. U plodů s chromozomální odchylkou, jako například Downův syndrom, se hromadí voda ve větší oblasti, než je obvyklé. Prvotrimestrální screening má za úkol zjistit tuto odchylku. Právě plody s Downovým syndrom často vykazují i jiné znaky postižení, např. chybějící nosní kůstku, kratší stehenní kosti nebo srdeční vady, ale ty jsou pouze pomocnými ukazateli při nejednoznačném výsledku měření šíjového projasnění.

Vyšetření je velmi spolehlivé (80-90 %) a lékaři jej doporučují. Provádí se jen na akreditovaných pracovištích, které mají speciální ultrazvukový přístroj (více na stránkách The Fetal Medicine Foundation). Při pozitivním výsledku screeningu doporučí lékař těhotné také odběr choriových klků a konzultaci s genetikem.

Screening v 1. trimestru nehradí veřejné zdravotní pojištění. Můžete za něj zaplatit 600-1500 Kč.

Biopsie choriových klků (odběr tkáně placenty)

Na amniocentézu je v tomto období ještě příliš brzy, a tak se v 10.-13. týdnu provádí odběr chloriových klků. Bioptickou jehlu zavedou mamince do děložní dutiny přes břišní stěnu nebo pochvu a odeberou tkáň. Ze získaného vzorku se provádí genetické vyšetření chromozómů, které s velmi vysokou pravděpodobností (99,5 %) určí genetické vady plodu. Výsledek rozboru se těhotná dozví nejpozději do 48 hodin.

Video o prenatální diagnostice

Diskuze o tomto tématu:

Váš příspěvek
Jaká informace podle vás chybí v hesle
"Jak probíhá screening v prvním trimestru?"?